تاریخ: ۱۹:۲۵ :: ۱۳۹۵/۰۱/۳۰

3126, 
نبض کدال - نبض گزارش شرکت های بازار بورسReviewed by Ahdahd on Apr 18Rating: 5.0
[ratings]

بررسی پیش بینی سال مالی آتی شرکت ها

در این قسمت، بررسی می کنیم که به چه دلیلی شرکت ها در سال مالی آتی خود، نسبت به سال مالی جاری، عملکرد بهتر یا بدتری را پیش بینی کرده است و در واقع چه مواردی را مدنظر قرار داده تا به این نتیجه رسیده است.

تاریخ گزارشنمادسال مالیسود پیش بینی شده سال مالی آتیآخرین سود پیش بینی شده برای سال مالی جاری ( بر اساس افزایش سرمایه احتمالی شرکت )درصد تعدیلتفسیر
13950117شپترو13951230117-397130
13950116شپنا13951230291311-6کاهش 6% فروش کل عمدتا به دلیل افت نرخ فروش محصولات

بهبود 2% حاشیه سود ناخالص در نتیجه کاهش نرخ خرید mbte و نفت خام سبک به عنوان مواد اولیه اصلی شرکت

در مجموع دو آیتم بالا منجر به رشد 50% سود ناخالص شده است

هزینه های عمومی و اداری و فروش 48% افزایش پیدا کرده است که به دلیل عمدتا افزایش هزینه های ناشی از آلایندگی می باشد

سود حاصل از سرمایه گذاری نیز افت 60% را به خود دیده است
13950116شبریز13951230557-357256کاهش 14% نرخ فروش در نتیجه کاهش نرخ فروش تمامی محصولات

بهبود 9% حاشیه سود ناخالص به دلیل افت قیمت مواد اولیه و در نتیجه بهبود 724% سود ناخالص

از دیگر نکات مثبت صورت مالی شرکت افت 20% هزینه های مالی می باشد
13950116شاوان1395123045-2060102افت 22% فروش کل به دلیل کاهش نرخ و حجم فروش تمامی محصولات

بهبود 9% حاشیه سود ناخالص و رسیدن آن به 3% در نتیجه کاهش شدید نرخ خرید مواد اولیه

تبدیل زیان ناخالص به سود ناخالص ( بهبود 142% ) در نتیجه تغییرات فوق
13950114وپخش13951230268625595سود حاصل از سرمایه گذاری رشد 7% داشته است که به دلیل افزایش سود دریافتی از شرکت های کارخانجات داروپخش و داروسازی اکسیر می باشد اگرچه سود دریافتی مورد انتظار از شرکت لابراتوارهای دارویی رازک کاهش شدیدی داشته است

درآمدهای متفرقه نیز افت 81% ( معادل 21 میلیارد ریال ) داشته است
13950114ونوین1395123031126219درآمدهای مشاع 2% کاهش پیدا کرده است که عمدتا به دلیل کاهش سود ناشی از تسهیلات اعطایی می باشد

سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع 8% کاهش پیدا کرده است

درآمد کارمزد 12% کاهش داده شده است

از نکات منفی حائز اهمیت افزایش 52% هزینه مطالبات مشکوک الوصول می باشد
13950108شبندر13951230150-20837فروش کل به دلیل کاهش نرخ و حجم فروش تمامی محصولات افت 11% داشته است

از طرفی به دلیل کاهش شدید نرخ خرید میعانات گازی و نفت خام به عنوان مواد اولیه شرکت، حاشیه سود ناخالص بهبود 2% پیدا کرده و به همین دلیل سود ناخالص بهبود 397% پیدا کرده و به 4377 میلیارد ریال رسیده است

از دیگر نکات حائز اهمیت افزایش 148% هزینه های مالی و رسیدن آن به 1000 میلیارد ریال می باشد
13950108وبصادر1395123016014510رشد 24% درآمدهای مشاع به دلیل رشد سود حاصل از تسهیلات اعطایی مشاع

سهم بانک از درآمدهای مشاع رشد 72% داشته که به دلیل کاهش 5% سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع می باشد

درآمد ناشی از مبادلات ارزی رشد 47% داده شده و به 1272 میلیارد ریال رسیده است
13950108وتجارت139512301671586درآمدهای مشاع افت 7% داشته است که عمدتا به دلیل کاهش 39% سود حاصل از سپرده گذاری ها و سرمایه گذاری هاا می باشد

از طرفی سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع افت 1% داشته است

علی رغم افزایش 35% هزینه های مالی به عنوان یک نکته منفی، هزینه مطالبات مشکوک الوصول و هزینه های مالی افت بسیار زیادی داشته است ( حدود 11000 میلایارد ریال )
13941223آکنتور13951230250701508066افزایش 120% فروش کل به دلیل افزایش 149% حجم فروش صندوق های فروشگاهی علی رغم اینکه انواع کنتور الکترونیکی کاهش 20% نرخ فروش داشته است

حاشیه سود ناخالص به دلیل افزایش نرخ اکثر محصولات افت 6% داشته است

از دیگر نکات حائز اهمیت افزایش 135% هزینه های مالی و رسیدن آن به 1289 میلیارد ریال می باشد
13941223غشصفا13951230142513148فروش کل به دلیل افزایش نرخ و حجم فروش محصولات با رشد 52% داشته است

از طرفی به دلیل افزایش نرخ خرید مواد اولیه، حاشیه سود ناخالص افت 1% داشته که در مجموع منجر به رشد 41% سود ناخالص شده است
هزینه های عمومی و اداری و فروش افزایش 59% داشته که عمدتا به دلیل افزایش هزینه های تبلیغات و هزینه های حق العمل کاری و کمیسیون فروش می باشد

هزینه های مالی نیز افزایش 56% داده شده و به 33 میلیارد ریال رسانده شده است
13941223خکار13951230384182111افزایش 109% فروش کل به دلیل افزایش شدید حجم فروش تمامی محصولات در حالی که نرخ فروش برخی از آن ها کاهش پیدا کرده است

به دلیل کاهش نرخ خرید مواد و قطعات اولیه در سال مالی پیش رو، حاشیه سود ناخالص بهبود 5% پیدا کرده و همین عامل باعث بهبود 167% سود ناخالص شده است

هزینه های مالی نیز افزایش 130% داشته که به دلیل احتیاجات نقدینگی در کنار تامین مالی پروژه احداث خط تولید مجموعه منیفولد می باشد
13941223دماوند13951230992694775فروش کل به دلیل افزایش 3% حجم فروش، به همین میزان رشد داشته است اما حاشیه سود ناخالص به دلیل افزایش هزینه تولید انرژی در کنار افزایش هزینه های تعمیرات دوره ای افت 2% داشته است

درآمدهای متفرقه نیز رشد 709% داشته و به 219 میلیارد ریال رسیده است که عمدتا به دلیل افزایش شدید سود سپرده بانکی بوده است
13941223کپرور1395123042838710فروش کل علی رغم کاهش 6% نرخ فروش کنسانتره کک شو ( تنها محصول شرکت )، به دلیل افزایش 21% حجم فروش این محصول رشد 14% داشته است

حاشیه سود ناخالص به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه افت 5% داشته است و همین عامل دلیلی براب کاهش 1% سود ناخالص بوده است

هزینه های عمومی و اداری و فروش افت 40% داشته است که دلیل اصلی آن افت 100% ( حدود 18.5 میلیارد ریالی ) هزینه صادرات می باشد
13941223کاذر139512305684-33.33کاهش نرخ اکثر محصولات در کنار افزایش حجم فروش محصولات در مجموع منجر به افت 2% فروش کل شده است

از طرفی کاهش نرخ و به ویژه حجم فروش اکثر مواد اولیه منجر به رشد 8% حاشیه سود ناخالص شده است و در مجموع موجب رشد 98% سود ناخااص شه است

سایر درآمدهای عملیاتی افت 100% ( حدود 36 میلیارد ریالی ) داشته که به دلیل درآمد 35 میلیارد ریالی ناشی از فروش قطعات به ذوب آهن بوده است

درآمدهای سرمایه گذاری نیز افت 63% داشته که به دلیل سود 15 میلیارد ریالی ناشی از فروش سهام در سال 1394 می باشد
13941223وپست139512302521173افزایش 34% درآمدهای مشاع که عمدتا به دلیل افزایش سود حاصل از تسهیلات اعطایی می باشد

از طرفی سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع 3% افزایش داده شده است

یکی از دلایل مثبت دیگر صورت مالی وپست، رشد 46% درآمد کارمزد می باشد

هزینه های عمومی و اداری و فروش افزایش 42% را به خود دیده است
13941223کهرام13951230-792-8699به دلیل افزایش نرخ و حجم فروش کاشی در سال مای پیش رو شاهد رشد 27% فروش کل می باشیم

از طرفی به دلیل عدم افزایش قیمت مواد اولیه متناسب با فروش، شاهد بهبود 9% زیان ناخالص می باشیم
13941223شراز13951230254221067علی رغم رشد نرخ فروش محصولات، به دلیل کاهش حجم فروش اکثر محصولات، شاهد افت 3% فروش کل می باشیم

حاشیه سود ناخالص به دلیل پیش بینی شرکت مبنی بر افزایش موجودی کالای در جریان ساخت و کالای ساخته شده با رشد 1% همراه شده و در مجموع منجر به رشد 240% سود ناخالص شده است

هزینه های عمومی و اداری و فروش افزایش 42% داشته و به 863 میلیارد ریال رسیده است که عمدتا به دلیل افزایش هزینه های انرژی در کنار هزینه حقوق می باشد
13941216فاسمین1395123022130-83کاهش 9% فروش کل به دلیل کاهش نرخ فروش محصولات در کنار افت 8% حاشیه سود ناخالص در نتیجه افزایش قیمت مواد اولیه منجر به کاهش 52% سود ناخالص شده است

سایر هزینه های عملیاتی با افزایش 5399% به 41 میلیارد ریال رسیده است که به دلیل افزایش شدید هزینه های جذب نشده در تولید برای سال مالی 95 می باشد

هزینه های متفرقه نیز با افت بیش از 100% همراه شده که عمدتا به دلیل زیان 30 میلیارد ریالی ناشی از تسعیر ارز می باشد
13941216شپلی13951230-1272-164723رشد 70% فروش کل به دلیل افزایش سنگین حجم فروش محصولات در حالی که نرخ فروش کاهش داده شده است

حاشیه زیان ناخالص 7% در سال مالی 94 به حاشیه سود 3% در سال مالی 95 تبدیل شده است و در مجموع منجر به رشد 164% سود ناخالص شده است

سایر هزینه های عملیاتی افت 43% داشته است که عمدتا به دلیل کاهش هزینه های جذب نشده در تولید می باشد

هزینه های مالی نیز به میزان 137% افزایش داشته است و به 372 میلیارد ریال رسیده است که به دلیل افزایش نیازهای نقدینگی در سال 95 می باشد
13941216شفن1395123020493588-43فروش کل در نتیجه کاهش نرخ فروش اکثر محصولات با افت 7% همراه شده است

حاشیه سود ناخالص نیز به دلیل افزایش بهای سربار تولید ( قطعات و لوازم یدکی ) با افت 1% همراه شده و در مجموع منجر به افت 9% سود ناخالص گردیده است

با توجه به کاهش فروش و احتیاجات نقدینگی احتمالی پیش بینی افزایش 27% هزینه های مالی شده است

درآمد سرمایه گذاری ها نیز افت 70% داده شده که عمدتا به دلیل کاهش شدید سود سپرده بانکی در سال مالی پیش رو می باشد
13941212فولای1395123050240624افزایش 27% فروش کل در نتیجه افزایش شدید حجم فروش محصولات، دلیل اصلی تعدیل روی داده است
13941212شپاس139512308191006-19فروش کل در نتیجه افت نرخ و حجم فروش محصولات اصلی، افت 12% داشته است

افت 2% حاشیه سود ناخالص نیز منجر به افت 31% سود ناخالص شده است

سایر هزینه های عملیاتی افت 100% ( معادل 200 میلیارد ریال ) داشته که عمدتا به دلیل زیان ناشی از کاهش ارزش موجودی کالا در سال مالی 94 بوده است

درآمدهای متفرقه رشد 58% داشته است که عمدتا به دلیل افزایش درآمد مورد انتظار در نتیجه کارمزد فروش اعتباری می باشد
13941212حسینا13951230964874-9بر اساس قراردادهای شرکت، درآمد ارایه خدمات رشد 10% داشته است ولی به دلیل افزایش بهای خدمات، حاشیه سود ناخالص افت 2% داشته است که منجر به رشد % سود ناخالص شده است

هزینه های مالی احتمالا به دلیل احتیاجات نقدینگی احتمالی افزایش 60% داشته است

از طرفی درآمدهای متفرقه نیز افت 51% داشته و به 55 میلیارد ریال رسانده شده است
13941212وبملت139512305014755درآمدهای مشاع رشد 21% داشته که عمدتا به دلیل افزایش سود تسهیلات اعطایی می باشد که منجر به رشد 13% سهم بانک از درآ»دهای مشاع شده است

سود حاصل از تسهیلات اعطایی غیرمشاع نیز رشد 4000 میلیارد ریالی داشته است

افزایش 12% درآمد کارمزد با افزایش هزینه های مالی تقریبا سر به سر شده است

در ضمن هزینه های عمومی و اداری و فروش با افزایش 17% به 42 میلیارد ریال رسانده شده است
13941212کیمیا13951230579627-8کاهش نرخ فروش سرب اکسیه و حجم فروش کنسانتره روی اکسیده نقش مهمی را در افت 6% فروش کل داشته است

با این حال افت قیمت مواد اولیه منجر به رشد 2% حاشیه سود ناخالص شده و همین عامل موجبات رشد 2% سود ناخالص را فراهم آورده استدرآمد حاصل از سرمایه گذاری ها نیز افت 80% داشته ( حدود 7 میلیارد ریال ) که عمدتا به دلیل کاهش سود دریافتی مورد انتظار از شرکت زرین معدن آسیا می باشد
13941212لخزر1395123010851154-6فروش کل علی رغم افزایش شدید حجم فروش محصولات، به دلیل افت نرخ فروش برخی از محصولات مهم خود، 2% کاهش پیدا کرده است

از طرفی حاشیه سود ناخالص به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، افت 2% داشته که در مجموع منجر به افت 16% سود ناخالص شده است

سایر درآمدهای عملیاتی افت 63% داشته است که عمدتا به دلیل کاهش شدید سود دریافتی مورد انتظار ناشی از فروش ضایعات می باشد
13941212خساپا13951230100462-78فروش کل در نتیجه افزایش نرخ فروش تیبا و پرداید و حجم فروش تیبا و محصولات وارداتی، افزایش 9% داشته است

افزایش 2% حاشیه سود ناخالص منجر به افزایش 57% سود ناخالص شده است

مهم ترین دلیل تعدیل منفی سنگین خساپا، افت 79% درآمد حاصل از سرمایه گذاری ( حدود 10000 میلیارد ریالی ) در سال مالی پیش رو می باشد که به دلیل افت سود دریافتی مورد انتظار از شرکت های سرمایه گذاری سایپا، رایان سایپا در کنار افت 100% سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ( حدود 7000 میلیارد ریالی ) در نتیجه فروش سهام شرکت رینگ سایپا، مالیبل سایپا، سایپا کاشان، سایپا پرس، رنگ و رزین سایپا و 3 شرکت دیگر در جهت اصلاح ساختار مالی شرکت و انتقال این سهام به گروه سایپا می باشد
13941212تمحرکه13951230-232-59461مهم ترین دلیل بهبود عملکرد عدم نداشتن برنامه عملیاتی خاص در نتیجه نبستن قرارداد جدید برای سال 95 می باشد، بنابراین به احتمال بسیار زیاد در طی سال 95، شاهد تعدیلات بسیاری خواهیم بود
13941212وپارس139512301209231افزایش 31% درآمدهای مشاع در حالی که سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع افت 28% داشته و به 97% رسیده است

درآمد کارمزد رشد 57% داشته است در حالی که درآمد ناشی از مبادلات ارزی افت 97% ( افت 7000 میلیارد ریالی ) داشته است

درآمدهای متفرقه بانک نیز افت بیش از 95% ( حدود 13000 میلیارد ریالی ) داشته است که احتمالا به دلیل سود ناشی از فروش دارایی های ثابت در نتیجه الزام بانک مرکزی مبنی بر خروج بانک ها از بنگاه داری می باشد که در سال 1394 روی داده است

یکی از نکات منفی صورت مالی وپارس پیش بینی افزایش 50% هزینه های مطالبات مشکوک الوصول می باشد
13941212خبهمن1395123033930810رشد 34% سود حاصل از سرمایه گذاری به دلیل افزایش سود دریافتی مورد نتظار از شرکت های بهمن دیزل، سرمایه گذاری بهمن، گسترشنفت و گاز پارسیان تدارکات کارآمد پویا ابریشم و به ویژه بهمن موتور می باشد

سود حاصل از سرمایه گذاری افت 100% ( معادل 431 میلیارد ریال ) داشته است که به دلیل نداشتن برنامه ای خاص جهت فروش سهام در سال مالی پیش رو می باشد

درآمد متفرقه نیز افت بیش از 90% ( حدود 55 میلیارد ریالی ) داشته که به دلیل سود اصل از فروش دارایی های جاری راکد در سال 1394 می باشد
13941212غشان1395123030526416رشد 13% فروش کل به دلیل افزایش نرخ تمام و حجم اکثر محصولات دلیل اصلی آن می باشد
13941212شخارک1395123019302380-19افت 5% فروش کل به دلیل کاهش شدید حجم فروش محصولات در حالی که نرخ فروش اکثر محصولات رشد داشته است

به دلیل کاهش نرخ خرید گاز ترش به عنوان ماده اولیه شرکت، حاشیه سود ناخالص بهبود 2% داشته است

سایر درآمدهای عملیاتی افت 79% داشته است که به دلیل افت شدید سود ناشی از فروش ضایعات می باشد

درآمدهای متفرقه نیز افت شدید 65% ( حدود 630 میلیارد ریالی ) داشته است
13941209شتران1395123032828216افزایش نرخ فروش اکثر محصولات منجر به رشد 8% فروش کل و 35% سود ناخالص شده است

هم چنین شاهد افزایش 41% هزینه های عمومی و اداری و فروش می باشیم

سود حاصل از سرمایه گذاری ها نیز افت 60%( معادل 458 میلیارد ریالی ) داشته که به دلیل کاهش سودسپرده های بانکی در سال مالی بعد می باشد
13941209وبانک139512305275211سود حاصل از سرمایه گذاری افت 3% ( حدود 200 میلیارد ریال ) داشته اما افزایش 14% سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ( حدود 300 میلیارد ریال ) آن را جبران کرده است

هزینه های مالی نیز با افت 40% به 155 میلیارد ریال رسیده است
13941209میدکو1395123014510341عمدتا به دلیل افزایش 40% سود حاصل از سرمایه گذاری در نتیجه افزایش سود دریافتی مورد انتظار از شرکت های معیار فولاد سیرجان، فولاد زرند ایرانیان می باشد
13941209خمهر13951230614827علی رغم کاهش نرخ فروش محصولات اصلی شرکت، به دلیل افزایش شدید حجم فروش اکثر محصولات، شاهد رشد 11% فروش کل می باشیم که همین عامل نقش اصلی را در تعدیل مثبت داشته است
13941209کاسپین13951230291026779افزایش 9% فروش کل در نتیجه افزایش نرخ فروش محصولات تزریقی به عنوان محصول اصلی شرکت، نقش اصلی را در تعدیل مثبت ایفا کرده است
13941209حکمت1395123015012520شاهد افزایش 67% درآمدهای مشاع می باشیم که عمدتا به دلیل افزایش سود تسهیلات اعطایی می باشد و از طرفی سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع نیز 7% کاهش پیدا کرده است

سایر درآمدها افت 74% داشته است و به 105 میلیارد ریال رسیده است

هزینه های عمومی و اداری و فروش افزایش 38% داده شده که احتمالا به دلیل افزایش هزینه های حقوق و دستمزد در نتیجه افزایش تعداد کارمندان و شعب می باشد
13941209ذوب13951230-582-118151فروش کل به دلیل افزایش 33% محصولات فرعی خود در کنار افزایش افزایش شدید حجم فروش محصولات اصلی خود، رشد 40% در فروش کل داشته است و از طرفی به دلیل کاهش نرخ خرید مواد اولیه در سال مالی پیش رو، با بهبود 14% حاشیه سود ناخالص روبه رو بوده و در نتیجه شاهد رشد 693% سود ناخالص بوده است ( در سال مالی 94، زیان 759 میلیارد ریالی گزارش کرده )

هزینه های مالی با افزایش 23% به 7000 میلیارد ریال رسیده است که به احتمالا در جهت تامین نقدینگی لازم جهت خرید مواد اولیه بوده است

سایر هزینه های عملیاتی با افت 100% ( معادل 932 میلیارد ریال ) همراه شده است که به دلیل زیان تسعیر ارز در سال 94 بوده است
13941209خریخت1395123031-40-فروش کل در نتیجه افزایش نرخ و به ویژه حجم فروش تمامی محصولات، رشد 52% داشته است

از طرفی به دلیل کاهش قیمت مواد اولیه، حاشیه زیان ناخالص 3% به حاشیه سود ناخالص 20% تبدیل شده است و در مجموع منجر به رشد 1057% سود ناخالص شده است

درآمدهای متفرقه نیز افت تقریبا 100% داشته است ( حدود 61 میلیارد ریالی ) که به دلیل سود ناشی از فروش دارایی های ثابت در سال مالی 94 بوده است
13941203کترام13951230348325فروش کل به دلیل افزایش نرخ و به ویژه حجم فروش محصولات لعابدار رشد 21% داشته است

از طرفی سود ناخالص رشد 18% داشته است
13941203جم1395123015701578-0.5علی رغم افت نرخ فروش اکثر محصولات، به دلیل افزایش حجم فروش محصولات، رشد 4% داشته است

از طرفی به دلیل افزایش سطح عمومی مواد اولیه و سربار، حاشیه سود ناخالص افت 2% داشته که در مجموع منجر به افت 1% سود ناخالص شده است

درآمدهای سرمایه گذاری رشد 95% داشته و به 1908 میلیارد ریالی رسیده است که تقریبا افزایش 14% هزینه های عمومی و اداری و فروش و افت 200 میلیارد ریالی درآ»دهای غیر عملیاتی را خنثی نموده است
13941130دیران139512308828168رشد 13% فروش کل در نتیجه افزایش نرخ و حجم فروش اکثر محصولات

رشد 3% حاشیهسود ناخالص در کنار عامل فوق، منجر به افزایش 22% سود ناخالص شده است

افت 100% ( معادل 19.7 میلیارد ریالی ) سود حاصل از سرمایه گذاری به دلیل فروش سهام توسط این شرکت در سال مالی 1394 که این آیتم نقش مهمی در عدم رشد شدید سودآوری هر سهم داشته است
13941130فایرا13951230418-3641-رشد 11% فروش کل علی رغم کاهش نرخ فروش تمامی محصولات ( در نتیجه افزایش حجم فروش )

بهبود 17% حاشیه زیان ناخالص و تبدیل به حاشیه سود ناخالص 10%

افت 39% هزینه های عمومی و اداری و فروش به دلیل کاهش مورد انتظار هزینه مراکز خدماتی، هزینه های حقوقی و حمل و نقل

افت تقریبا 100% هزینه های متفرقه در نتیجه زیان ناشی از تسعیر ارز در سال 1394
13941130فاذر1395123050438033افزایش 21% فروش کل در نتیجه افزایش حجم فروش تجهیزات پروژه ها

در کنار بهبود 1% حاشیه سود ناخالص منجر به رشد 26% سود ناخالص شده اند

هزینه های مالی نیز با افزایش 25% همراه شده که به احتمال زیاد جهت تامین نقدینگی اخذ خواهد شد
13941130حکمت1395123015012520افزایش 67% درآمدهای مشاع که عمدتا مربوط به سود ناشی از تسهیلات اعطایی می باشد

کاهش 6% سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع در سال مالی 95 نسبت به سال قبل از آن

افت 75% ( 300 میلیارد ریالی ) سایر درآمدها از دیگر نکات حائز اهمیت در صورت ها می باشد
13941130کتوکا13951230769852-10علی رغم کاهش نسبتا زیاد نرخ فروش محصولات، به دلیل افزایش شدید حجم فروش تمامی محصولات، فروش کل رشد 25% داشته است

حاشیه سود ناخالص افت 3% داشته که در مجموع منجر به رشد 8% سود ناخالص شده اند

درآمدهای متفرقه نیز افت 65% داشته و به 4.5 میلیارد ریال رسیده که به دلیل سود 9 میلیارد ریالی ناشی از فروش دارایی ها در سال مالی 1394 می باشد
13941130خدیزل139512307857209فروش کل علی رغم کاهش نرخ فروش محصولات، به دلیل افزایش حجم فروش افزایش 14% داده شده ر حالی که به دلیل افت 1% حاشیه سود ناخالص، آیتم سود ناخالص رشد 8% را تجربه کرده است

سایر درآمدهای عملیاتی به دلیل افزایش ذرآمدهای اقساطی رشد 91% داده و به 107 میلیارد ریال رسیده است

هزینه های مالی نیز با افزایش 14% همراه شده که احتمالا در جهت تامین نقدینگی مورد نیاز در پیش بینی لحاظ گردیده است
13941130لابسا1395123014261133به دلیل افزایش نرخ و حجم فروش تمامی محصولات، فروش کل رشد 22% داشته که در کنار بهبود 1% حاشیه سود ناخالص، منجر به افزایش 29% سود ناخالص شده است
13941130ثاباد13951230188221-15علی رغم رشد 2% حاشیه سود ناخالص، درآمد حاصل از فروش پروژه های ساختمانی افت 29% داشته که در مجموع منجر به افت 28% سود ناخالص شده است

سایر درآمدهای عملیاتی نیز با افزایش 199% به 11.3 میلیارد ریال رسیده که به دلیل افزایش درآمدهای مورد انتظار از محل اجاره های دریافتی می باشد
13941130مبین1395123080470514درآمد فروش 2% افت و حاشیه سود ناخالص 5% افزایش داشته که در مجموع منجر به رشد 13% سود ناخالص شده است

درآمد سرمایه گذاری ها با افزایش 2845% به 106 میلیارد ریال ( افزایش 103 میلیارد ریالی ) رسیده که به دلیل سود 73 میلیارد ریالی ناشی از فروش سهام در سال مالی پیش رو می باشد

درآمدهای متفرقه نیز رشد 145% داشته و به 210 میلیارد ریال رسیده که به دلیل تحقق زیان ناشی از تسعیر ارز و دیگر هزینه ها در سال مالی 1394 می باشد
13941130مداران139512302222115رشد 33% درآمد فروش به دلیل انتظار شرکت مبنی بر بهبود تعداد قراردادها و بهبود و توسعه IT در کشور

افت 8% حاشیه سود ناخالص با توجه به افزایش بهای قراردادهای پیش روی شرکت و به تبع آن رشد ضعیف 5% سود ناخالص
13941130بفجر13951230268626013افزایش 4% فروش کل در نتیجه افزایش نرخ و حجم فروش اکثر محصولات

افت 2% حاشیه سود ناخالص و در نتیجه رشد 1% سود ناخالص

بهبود 67% ( حدود 300 میلیارد ریالی ) درآدهای متفرقه به دلیل کاهش شدید زیان ناشی از تسعیر ارز

هزینه های مالی نیز افت 13% را به خود دیده است
13941130کپشیر139512309831108-11افزایش 18% فروش کل به دلیل افزایش نرخ و حجم فروش تمامی محصولات در کنار افت 1% حاشیه سود ناخالص، منجر به رشد 24% سود ناخالص شده است

اما افت 89% درآمدهای متفرقه به دلیل سود 33.5 میلیارد ریالی ناشی از فروش دارایی ها در سال مالی 1394، تاثیر بسزایی در تعدیل منفی روی داده دارد
13941130کماسه1395123097943افزایش 14% فروش کل به دلیل افزایش نرخ و حجم فروش محصولات

افزایش 2.1 میلیارد ریالی هزینه های مالی، نقش مهمی را در عدم افزایش بیشتر سود هر سهم داشته است
13941130کطبس13951230827312درآمد فروش به دلیل افزایش نرخ و حجم فروش ذغالسنگ، رشد 24% داشته اما به دلیل افت 2% حاشیه سود ناخالص در نتیجه افزایش هزینه دستمزد و استهلاک، سود ناخالص تنها 3% رشد داشته است

از طرفی هزینه های مالی نیز با افت 33% به 5.4 میلیارد ریال رسیده است
13941130وبشهز139512302532520سود حاصل از سرمایه گذاری رشد 1% داشته که با افزایش 35% هزینه های عمومی و اداری و فروش تقریبا سر به سر شده است
13941130توریل1395123028825612افزایش 43% درآمد ناشی از ارایه خدمات از دلایل اصلی آن به شمار می رود اگرچه به دلیل افزایش بهای خدمات ارایه شده، حاشیه سود ناخالص 4% افت داشته و همین عامل منجر شده تا سود ناخالص تنها 20% رشد داشته باشد.
13941130ونفت13951230270438-38افزایش 30% سود حاصل از سرمایه گذاری عمدتا به دلیل افزایش 70 میلیارد ریالی سود دریافتی مورد انتظار از شرکت ره گستر نفت

افت 98% ( معادل 507 میلیارد ریالی ) سود حاصل از فروش سرمایه گذاری به دلیل سود ناشی از فروش سهام سرمایه گذاری نفت قشم در سال 94

سایر هزینه های عملیاتی نیز افت 140 میلیارد ریالی داشته است.
13941130دروز1395123065191-66فعالیت های عملیاتی شرکت با تغییر چندانی همراه نشده است.

تنها دلیل، افت 100% ( 42 میلیارد ریالی ) درآمدهای متفرقه در نتیجه سود ناشی از فروش دارایی های ثابت در سال مالی 94 بوده است
13941130دفرا1395123014441470-2فروش کل عمدتا به دلیل افزایش حجم فروش محصولات رشد 7% داشته است
سود ناخالص با توجه به افت 3% حاشیه سود ناخالص تنها 2% رشد داشته است.

از طرفی هزینه های مالی با افزایش حدود 4 میلیارد ریالی و درآمد متفرقه با افت 3 میلیارد ریالی نقش مهمی را در تعدیل منفی رخ داده ایفا می کنند.
13941130خموتور13951230614149فروش کل به دلیل افزایش نرخ یا حجم فروش موتورهای 4 و 6 سیلندر به عنوان محصولات اصلی شرکت رشد 29% داشته است.
13941124خوساز139512305131600علی رغم کاهش نرخ بین 2 تا 4 درصدی محصولات اصلی شرکت، اما به دلیل افزایش 31% حجم فروش اکسل جلو و عقب پژو 405 و 206، فروش کل رشد 10% داده شده است.

از طرفی سایر هزینهه ای عملیاتی به دلیل افت هزینهه ای جذب نشده در تولید برای سال مالی بعد، حدود 10 میلیارد ریال کاهش پیدا کرده است.
13941124خفنر139512301015680فروش کل به دلیل افزایش نرخ و به ویژه حجم فروش تمامی محصولات با رشد 36% همراه شده است.

از طرفی حاشیه سود نخاخالص نیز حدود 1% کاهش پیدا کرده است.
13941124خفنر139512301015680فروش کل به دلیل افزایش نرخ و به ویژه حجم فروش تمامی محصولات با رشد 36% همراه شده است.

از طرفی حاشیه سود نخاخالص نیز حدود 1% کاهش پیدا کرده است.
13941203خاذین13951230-191-179589فروش کل به دلیل افزایش نرخ محصولات با رشد 23% همراه شده است

حاشیه زیان ناخالص به دلیل کاهش قیمت مواد اولیه و حذف برخی از محصولات با حاشیه سود پایین بهبود 7% داشته و به حاشیه سود ناخالص 4% تبدیل شده است

مجموع عوامل بالا منجر به سودآور شدن فعالیت های عملیاتی اصلی شرکت شده است
13941203خزامیا1395123018729250فروش کل به دلیل افزایش نرخ و حجم فروش برخی از محصولات به ویژه وانت NIB تاخوگراف رشد 84% داشته است

حاشیه سود ناخالص به دلیل عدم افزایش نرخ خرید مواد اولیه متناسب با فروش رشد 3% داشته و همین عامل منجر به رشد 127% سود ناخالص شده است

هزینه های عمومی و اداری و فروش افزایش 68% داشته که عمدتا به دلیل پیش بینی شرکت مبنی بر افزایش 700 میلیارد ریالی هزینه حق العمل کاری و کمیسیون فروش می باشد

درآمدهای متفرقه نیز افت 91% ( حدود 270 میلیارد ریالی ) داشته که به دلیل سود ناشی از فروش دارایی های ثابت در سال مالی 1394 می باشد
13941203کفرا1395123013951499-7فروش کل علی رغم افت نرخ فروش اکثر محصولات، به دلیل افزایش حجم فروش با رشد 15% همراه شده است

حاشیه سود ناخالص به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، افت 4% داشته که در مجموع منجر به رشد تنها 3% سود ناخالص شده است

مهم ترین نکته منفی صورت مالی شرکت افزایش 286% هزینه های مالی و رسیدن آ« به 35 میلیارد ریال می باشد که در واقع دلیل اصلی تعدیل منفی می باشد
13941203پلاسک139512303-259-درآمد فروش به دلیل افزایش نرخ اکثر محصولات با رشد 30% همراه شده و از طرفی به دلیل عدم افزایش بهای تمام شده تولید متناسب با فروش، حاشیه سود ناخالص بهبود 3% پیدا کرده است

مجموع عوامل بالا منجر به رشد 72% سود ناخالص شده است

از دیگر نکات مثبت صورت مالی پلاسک، افت 25% هزینه های مالی در سال مالی آتی می باشد که نقش مهمی در سودآور شدن عملیات شرکت دارد
13941203حفاری139512303813596درآمد فروش به دلیل افزایش درآمدهای ناشی از ارایه خدمات رشد 33% داشته است

حاشیه سود ناخالص به دلیل افزایش بهای خدمات ارایه شده افت 6% داشته و به همین دلیل سود ناخالص تنها 1% رشد داشته است

درآمدهای متفرقه نیز رشد 406% داشته که به دلیل پیش بینی شرکت مبنی بر سود حاصل از فروش دارایی های راکد شرکت در سال مالی پیش رو می باشد
13941203وسینا139512302642496درآ»دهای مشاع تنها 10% رشد داشته که عمدتا به دلیل کاهش 4 هزار میلیارد ریالی سود حاصل از سپرده گذاری ها و سرمایه گذاری ها بوده است

سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع افت 1.3% داشته است

درآ»د کارمزد نیز با رشد 30% به 1433 میلیارد ریال رسیده است

هزینه مطالبات مشکوک الوصول با افزایش 61% به 640 میلیارد ریال رسانده شده است که علی رغم شدت کم اثرگذاری آن، نکته ای منفی به حساب می آید
13941203چکارن139512304294134فروش کل عمدتا تحت تاثیر رشد 16% حجم فروش، رشد 17% داشته است و از طرفی به دلیل افت قیمت مواد اولیه، حاشیه سود ناخالص بهبود 2% داشته که در مجموع منجر به رشد 25% سود ناخالص شده اند
اثر افت 25% هزینه های مالی با کاهش 86% درآمدهای متفرقه تقریبا سربه سر شده است
13941203وساپا13951230956546سود حاصل از سرمایه گذاری رشد 106% داشته است که عمدتا به دلیل افزایش سود دریافتی مورد انتظار از شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد می باشد

لازم به ذکر است که شرکت در سال مالی 1394، درآ»د 130 میلیارد ریالی از محل فروش سهام و فعالیت های متفرقه پیش بینی کرده است اما این آیتم در سال مالی بعد، صفر گزارش شده است
13941203زاگرس1395123011921957-39فروش کل به دلیل کاهش 18% نرخ فروش متانول به عنوان محصول اصلی شرکت با افت 15% همراه شده است، از طرفی به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، حاشیه سود ناخالص 4% کاهش پیدا کرده است

مجموع عوامل بالا منجر به افت 26% سود ناخالص شده است

افزایش 84% هزینه های مالی از دیگر نکات منفی صورت مالی زاگرس به حساب می آید که به احتمال زیاد به دلیل افزایش وام های تجاری می باشد
13941203وملی1395123080656942عمدتا به دلیل افزایش سود دریافتی مورد انتظار از شرکت کفش ملی می باشد
13941203زنگان139512301801772فروش کل رشد 7% داشته است اما به دلیل عدم افزایش بهای تمام شده تولید و خدمات متناسب با فروش، حاشیه سود ناخالص بهبود 9% داشته که در مجموع منجر به رشد 82% سود ناخالص شده است

مهم ترین دلیل عدم رشد زیاد سود ناخالص، صفر شدن سایر درآمدهای عملیاتی ( حدود 15 میلیارد ریال ) در سال مالی پیش رو می باشد
13941203وتوشه139512307086755عمدتا به دلیل افزایش تقریبا 100% سود ناشی از اوراق مشارکت خارج از بورس در سال مالی آتی می باشد
13941203ومعادن1395123086102-16سود حاصل از سرمایه گذاری افت 36% داشته است که عمدتا به دلیل کاهش سود دریافتی مورد انتظار از شرکت های سنگ آهن گل گهر، صنعتی و معدنی چادرملو . ملی صنایع مس ایران می باشد

این شرکت برای سال مالی آتی پیش بینی سود 507 میلیارد ریالی ( رشد 230% ) داشته که به دلیل پیش بینی شرکت مبنی بر رونق بازار بورس در سال مالی آتی می باشد

یکی از نکات با اهمیت، افت 70% هزینه های مالی ( حدود 175 میلیارد ریال ) می باشد که احتمالا به دلیل تسویه بسیاری از وام ها تا پایان سال مالی 1394 می باشد
13941203ولیز1395123029615492درآمد حاصل از عملیات لیزینگ رشد 40% داشته در حالی که شرکت برای تحقق این حجم فروش نیاز چندانی به افزایش وام نداشته و در نتیجه حاشیه سود ناخالص بهبود 23% داده شده است و همین عامل منجر به رشد 732% سود ناخالص شده است

سایر درآمدهای عملیاتی افت 34% داشته است و به 96 میلیارد ریال رسیده است
13941203ولساپا139512304794770درآمد حاصل از عملیات لیزینگ رشد 36% داشته است

ولساپا برای تحقق این فروش، افزایش شدید وام را پیش بینی کرده و به همین دلیل حاشیه سود ناخالص افت 16% داشته و در مجموع منجر به کاهش 16% سود ناخالص شده اند

درآمد حاصل از سرمایه گذاری نیز رشد 55% داشته و به 217 میلیارد ریال رسیده که به دلیل انتظار شرکت مبنی بر افزایش سود سپرده باتکی می باشد
13941203والبر139512307326778مهم ترین دلیل آن رشد 16% سود حاصل از سرمایه گذاری در نتیجه افزایش سود دریافتی مورد انتظار از شرکت های گروه دارویی سبحان، پخش البرز و داروسازی تولید دارو می باشد

با این وجود درآمدهای متفرقه افت تقریبا 100% ( حدود 80 میلیارد ریال ) داشته است که عمدتا به دلیل سود حاصل از فروش دارایی های ثابت در سال مالی 1394 بوده است
13941203وایران139512302262089درآمد حاصل از عملیات لیزینگ رشد 52% داشته که به دلیل انعقاد قرارداد 3800 میلیارد ریالی می باشد

اما برای انجام تعهدات و کل برنامه فروش خود، نیاز چندانی به افزایش شدید وام نداشته و به همین دلیل حاشیه سود ناخالص بهبود 13% داشته است و در مجموع منجر به افزایش 105% سود ناخالص شده است

درآمدهای متفرقه افت 56% داشته و به 76 میلیارد ریال رسیده است که به دلیل سود 142 میلیارد ریالی ناشی از فروش دارایی ها در سال مالی 1394 بوده است
13941203تکنو13951230810-20درآمد فروش به دلیل افزایش نرخ و حجم فروش محصولات رشد 30% داشته است و از طرفی به دلیل کاهش نرخ خرید مواد اولیه، حاشیه سود ناخالص بهبود 5% داشته و منجر به رشد 56% سود ناخالص شده است

هزینه های عمومی و اداری و فروش افت 36% داشته و به 14 میلیاردئ ریال رسیده است که عمدتا به دلیل صفر شدن مطالبات مشکوک الوصول می باشد

درآمدهای متفرقه افت تقریبا 100% داشته ( حدود 15 میلیارد ریال ) که به دلیل سود ناشی از فروش دارایی های ثابت در سال مالی 1394 بوده است
13941203وانصار1395123048843811درآمدهای مشاع رشد 9% داشته که به دلیل افزایش سود حاصل از تسهیلات اعطایی می باشد

از طرفی سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع افت 3% داشته است

درآمدهاای کارمزد و متفرقه حدود 1000 میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است

هزینه های عمومی و اداری و فروش ذشد 25% داشته که البته حدود 2000 میلیارد ریال شده است

هزینه های مالی نیز افزایش 415% داشته و به 843 میلیارد ریال رسیده است که نکته منفی حائز اهمیتی به حساب می آید
13941203سیدکو13951230180195-8سود حاصل از سرمایه گذاری افت 32% داشته که به دلیل افت سود دریافتی مورد انتظار از شرکت های سیمان شمال و سیمان کرمان بوده است

البته شرکت با توجه به انتظار رشد و بهبود وضعیت بازار سهام، انتظار کسب سود 220 میلیارد ریالی از محل فروش سهام دارد در حالی که در سال 1394، تنها 20 میلیارد زیال سود را انتظار داشته است

درآمدهای متفرقه نیز افت 38% داشته است که عمدتا به دلیل کاهش سود سپرده بانکی می باشد
13941203تایرا13951230239306-22فروش کل را با توجه به افزایش نرخ برخی از محصولات و افزایش حجم فروش اکثر آن ها رشد 30% داشته است

افت 1% حاشیه سود ناخالص منجر به رشد محدود 14% سود ناخالص شده است

سود حاصل از سرمایه گذاری نیز افت 46% داشته است که به دلیل افت سود دریافتی مورد انتظار از شرکت های سیبا موتور، مهندسی و تامین قطغات تراکتورسازی تبریز و سپرده های بانکی می باشد
13941203شیراز1395123022920512محصول اصلی شرکت اوره صادراتی است که علی رغم افت 14% نرخ فروش، افزایش 205% در حجم فروش داشته و این عامل نقش مهمی در افزایش 57% فروش کل داشته است

از طرفی به دلیل کاهش قیمت مواد اولیه، حاشیه سود ناخالص افت 2% داشته و همین عامل منجر به رشد 64% سود ناخالص شده است

هزینه های عمومی و اداری و فروش افزایش 67% داشته که عمدتا به دلیل افزایش 285% هزینه های حق العمل کاری و کمیسیون فروش می باشد

هزینه های مالی نیز با افزایش 158% به 2023 میلیارد ریال رسیده است که احتمالا به دلیل احتیاجات نقدینگی شرکت می باشد
13941203شتوکا1395123033629614دلیل اصلی آن رشد 24% فروش کل در نتیجه رشد نرخ و به ویژه حجم فروش محصولات و 26% سود ناخالص می باشد
13941203شرانل139512301829211314فروش کل به دلیل کاهش نرخ اکثر محصولات با افت 1% همراه شده است

حاشیه سود ناخالص به دلیل کاهش بهای خرید کل مواد اولیه، رشد 4% داشته است و در مجموع منجر به رشد 13% سود ناخالص شده است

درآمدهای متفرقه افت 100% ( معادل 439 میلیارد ریال ) داشته است که به دلیل سود ناشی از فروش دارایی های ثابت در سال مالی 94 بوده است
13941203شسپا1395123014131502-6فروش کل در نتیجه کاهش نرخ و حجم فروش اکثر محصولات افت 5% داشته است

از طرفی حاشیه سود ناخالص رشد 4% داشته و در مجموع منجر به رشد 11% سود ناخالص شده است

درآمدهای متفرقه افت 87% ( معادل 650 میلیارد ریال ) داشته است اما هزینه های مالی را حدود 27% کاهش داده است که می تواند یک نکته مثبت در صورت مالی شرکت به حساب بیاید
13941203شکربن139512301531502فروش کل به دلیل افت 11% نرخ فروش دوده صنعتی با افت 2% همراه شده است اما به دلیل افت نرخ مواد اولیه، حاشیه سود ناخالص بهبود 2% داشته است و در مجموع منجر به رشد 20% سود ناخالص شده است
13941203شبهرن139512301938165717فروش کل به دلیل افزایش نرخ و به ویژه حجم فروش انواع روانکار با رشد 12% همراه شده است

برایند قیمتی مواد اولیه موجب کاهش 2% حاشیه سود ناخالص شده است و در مجموع منجر به رشد 4% سود ناخالص گردیده است

سایر درآمدهای غیر عملیاتی و درآمدهای سرمایه گذاری در مجموع افت 400 میلیارد ریالی داشته است که به دلیل صفر شدن سود ناشی از تسعیر ارز در کنار صفر شدن سود دریافتی مورد انتظار از شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس می باشد

اما درآمدهای متفرقه رشد 668% داشته و به 849 میلیارد ریال رسیده که عمدتا به دلیل برنامه شرکت مبنی بر فروش دارایی های ثابت راکد در سال مالی آتی می باشد و از این محل سود 749 میلیارد ریالی را پیش بینی کرده است

یکی از نکات مثبت صورت مالی شبهرن افت 18% هزینه های مالی در سال مالی پیش رو می باشد
13941203شاراک139512309011589-43افت 7% فروش کل در نتیجه کاهش نرخ و حجم فروش اکثر محصولات

بهبود 1% حاشیه سود ناخالص که در مجموع منجر به افت 3% سود ناخالص شده است

مهم ترین نکته افت 79% درآمد سرمایه گذاری ها ( حدود 2600 میلیارد ریال ) می باشد که دلیل اصلی آن سود ناشی از فروش سهام پتروشمیران در سال مالی 94 می باشد

هزینه های مالی را نیز با افت 100% ( 413 میلیارد ریال ) همراه کرده است
13941203ثعمرا13951230208218-3افت 11% فروش کل و 10% حاشیه سود ناخالص که منجر به افت 25% سود ناخالص شده است

رشد 513% درآمد متفرقه و رسید آن به 19 میلیارد ریال که عمدتا به دلیل افزایش سود سپرده بانکی می باشد
13941203ستران1395123024120120افزایش شدید حجم فروش محصولات منجر به رشد 31% فروش کل شده است در حالی که نرخ فروش اکثر آن ها کاهش جزیی داشته است

کاهش نرخ خرید مواد اولیه در کنار عدم افزایش هزینه سوخت منجر به بهبود 4% حاشیه سود ناخالص و در نتیجه افزایش 76% سود ناخالص شده است

افزایش 71% درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها در نتیجه رشد سود دریافتی از سیمان ایلام با افت 74% درآمدهای متفرقه به دلیل سود حاصل از فروش دارایی های ثابت در سال مالی 94، تقریبا سر به سر شده است
13941203رتکو1395123093278319درآمد حاصل از ارایه خدمات در نتیجه افزایش تعداد پروژه ها و بازرسی ها رشد 18% داشته است و از طرفی بهبود 1% حاشیه سود ناخالص منجر به رشد 20% سود نخاخالص شده است
13941203رتاپ1395123063352521افزایش 8% درآمد حاصل از ارایه خدمات به دلیل افزایش تعداد تراکنش های سال مالی 95

از طرفی بهبود 3% حاشیه سود ناخالص کخ منجر به رشد 27% سود ناخالص شده است

کاهش 31% سایر درآمدهای عملیاتی به دلیل کاهش سود سپرده های بانکی با افزایش 37% درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها به دلیل افزایش سود دریافتی مورد انتظار از شرکت های تجارت الکترونیک پارسیان و لیزینگ پارسیان تقریبا سربه سر شده است
13941203رکیش1395123028524317افزایش 38% درآمد حاصل از ارایه خدمات به دلیل افزایش نصب دستگاه های خودپرداز و درآمدهای شاپرکی

بهبود 5% حاشیه سود ناخالص و در نتیجه رشد 54% سود ناخالص

هزینه های عمومی و اداری و فروش افزایش 67% داشته که به دلیل افزایش هزینه های اجاره، سفر و آب و برق و گاز در کنار هزینه حقوق می باشد

هزینه های مالی را نیزجهت تامین نقدینگی مورد نیاز خود با افزایش 184% همراه کرده است و به 166 میلیارد ریال رسانده است
13941203پسهند13951230215222-3رشد 20% فروش کل به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات

اما حاشیه سود ناخالص افت 4% داشته است که عمدتا به دلیل فروش موجودی اول دوره در سال 1394 بوده است

درآ»د حاصل از سرمایه گذاری ها نیز افت 100% ( معادل 6 میلیارد ریال ) داشته که به دلیل برگشت ذخیره کاهش ارزش در سال 94 بوده است
13941203رانفور13951230198318636افزایش 9% درآمد حاصل از ارایه خدمات به دلیل افزایش حجم تراکنش ها

افت 1% حاشیه سود ناخالص که در مجموع منجر به رشد 7% سود ناخالص شده است

سود حاصل از سرمایه گذاری افت 19% داشته که عمدتا به دلیل کاهش سود سپرده های بانکی در سال مالی 95 می باشد

درآمدهای متفرقه رشد 1605% داده شده و به 434 میلیارد ریال رسیده است که به دلیل برنامه شرکت جهت فروش یکی از املاک مازاد خود به ارزش 408 میلیارد ریال می باشد
13941203پکرمان13951230630770-18افزایش نرخ و حجم فروش برخی از از محصولات منجر به رشد 5% فروش کل شده است

علی رغم افت نرخ خرید اکثر مواد اولیه به دلیل افزایش هزینه های مربوط به سربار، حاشیه سود ناخالص افت 4% داشته است و در مجموع منجر به افت 12% سود ناخالص شده است

هزینه های مالی و درآمدهای سرمایه گذاری نیز در مجموع حدود 60 میلیارد ریال کاهش پیداا کرده اند که آیتم دوم به دلیل افت سود سپرده بانکی در سال مالی 95 می باشد
13941203پخش1395123066955920افزایش 21% درآمد ارایه خدمات به دلیل افزایش نرخ فروش مصولات و ورود شرکت به حوزه های جدید

هزینه های مالی نیز افزایش 15% داشته و به 523 میلیارد ریال رسانده شده است
13941203خراسان1395123014381607-11افت 1% فروش کل به دلیل کاهش نرخ فروش اکثر محصولات

علی رغم کاهش شدید قیمت مواد اولیه به دلیل افزایش شدید هزینه های سربار ( مشتمل بر هزینه های پیمانکاری، حقوق و مزایا، هزینه های انرژی و ... ) حاشیه سود ناخالص افت 4% داشته که در مجموع منجر به افت 7% سود ناخالص شده است

درآمدهای متفرقه نیز افت 12% داشته و به 556 میلییارد ریال رسیده است که عمدتا به دلیل کاهش سود سپرده بانکی می باشد
13941203مفاخر13951230174177-2درآمد ارایه خدمات رشد 18% داشته است که بخشی از آن به دلیل افزایشنرخ ارایه خدمات می باشد، با این وجود باقی محصولات شرکت با کاهش نرخ و افزایش حجم فروش همراه شده اند

حاشیه سود ناخالص افت 3% داشته است و در مجموع منجر به رشد 7% سود ناخالص شده اند

هزینه های مالی افت 28% داشته و به 108 میلیارد ریال و درآمدهای متفرقه افت 76% داشته و به 16 میلیارد ریال رسیده است
13941203ختور1395123052347610فروش کل عمدتا به دلیل افزایش حجم محصولات با رشد 9% همراه شده است

از طرفی درآ»دهای متفرقه افت 79% داشته ( دود 7 میلیارد ریال ) و به 2100 میلیارد ریال رسیده است که به دلیل سود حاصل از فروش دارایی های ثابت در سال مالی 1394 بوده است
13941203ختوقا1395123093136-32سود حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری افت 5% داشته است

اما مهم ترین نکته افت 100% ( معادل 24 میلیارد ریالی ) سایر درآمدهای عملیاتی به دلیل عدم لحاظ درآمد حاصل از فعالیت های بازرگانی توسط شرکت میباشد
13941203خشرق139512309611773به دلیل افزایش حجم فروش محصولات، فروش کل رشد 2% داشته و از طرفی به دلیل بهبود 1% حاشیه سود ناخالص،شاهد رشد 14% سود ناخالص می باشیم.

نکته دیگر آنکه افزایش 10% هزینه های عمومی و اداری و فروش با کاهش 8% هزینه های مالی تقریبا سربه سر شده است
13941203ختراک13951230806033فروش کل در نتیجه افزایش 24% حجم فروش به همین میزان رشد داشته است اما به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، حاشیه سود ناخالص افت 1% داشته مجموع منجر به رشد 6% سود ناخالص شده است

از دیگر نکات مثبت در پیش بینی ختراک، افت 23% هزینه های مالی و رسیدن آن به 32 میلیارد ریال می باشد که نقش تعیین کننده ای در افزایش سود هر سهم سال 95 نسبت به سال ماقبل آن داشته است
13941203فولاد13951230119126-6فروش کل به دلیل افزایش نرخ و حجم فروش تختال رشد 6% داشته است

کاهش 1% حاشیه سود ناخالص، منجر به رشد تنها 3% سود ناخالص شده است

هزینه های عمومی و اداری و فروش افت 11% داشته است

از طرفی سایر هزینه های عملیاتی 966 میلیارد ریالی در سال 94 به درآمد 100 میلیارد ریالی در سال 95 تبدیل شده است که عمدتا به دلیل کاهش 2200 میلیارد ریالی تفاوت هزینه های خرید می باشد

درآمد حاصل از سرمایه گذاری نیز افت 73% داشته و به 999 میلیارد ریال رسیده است که به دلیل کاهش سود دریافتی مورد انتظار از شرکت های صنعتی و معدنی چادرملو، سنگ آهن گل گهر و سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات می باشد

هزینه های متفرقه 705 میلیارد ریالی در سال مالی قبل به درآمد 200 میلیارد ریالی در سال 95 تبدیل شده که عمدتا به دلیل کاهش 1900 میلیارد ریالی مابه التفاوت مالیات تکلیفی می باشد
13941203غالبر13951230161188-14رشد 2% فروش کل و 1% حاشیه سود ناخالص، منجر به رشد 11% سود ناخالص شده است

اما نکته منفی تاثیرگذار افزایش 12% هزینه های مالی به دلیل نیازهای نقدینگی احتمالی می باشد
13941203فولاژ139512305162-18به دلیل کاهش نرخ فروش محصولات، فروش کل افت 3% داشته اما سود ناخالص رشد 5% داشته است

افت 17% سود حاصل از سرمایه گذاری در نتیجه کاهش سود دریافتی از شرکت فولاد غدیر ایرانیان نقش مهمی را در کاهش سود هر سهم ایفا کرده است
13941203غفارس1395123047842612فروش کل عمدتا به دلیل افزایش حجم فروش محصولات رشد 16% داشته است اما به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه حاشیه سود ناخالص افت 1% داشته است که در مجموع منجر به رشد 1% سود ناخالص شده اند

هزینه های مالی شرکت با افزایش 129% به 47 میلیارد ریال رسیده که احتمالا در جهت رفع نیازهای نقدینگی اخذ خواهد شد

هزینه های معمومی و اداری و فروش افت 18% داشته است که عمدتا به دلیل کاهش هزینه حق العمل کاری و کمیسیون فروش می باشد
13941203قاسم139512303623387افزایش 12% فروش کل به دلیل افزایش حجم و نرخ فروش محصولات

بهبود 1% حاشیه سود ناخالص، منجربه رشد 20% سود ناخالص شده است

افزایش 50 میلیارد ریالی هزینه های مالی و افت درآمدهای متفرقه به همین میزان نقش مهمی را در عدم افزایش بیشتر سود هر سهم ایفا کرده است که البته آیتم دوم ناشی از سود حاصل از فروش اموال و ضایعات در سال مالی 94 می باشد
13941203غپاک139512301155224416عمدتا افزایش حجم فروش اکثر محصولات منجر به رشد 20% فروش کل شده است که در کنار افت 1% حاشیه سود ناخالص منجر به رشد 14% سود ناخالص شده است

درآمد سرمایه گذاری رشد 553% داده شده و به 163 میلیارد ریال رسیده است که به دلیل برنامه شرکت برای فروش بخشی از سهام تحت تملک خود در سال 95 می باشد
13941203غشصفا1395123060546331افزایش 51% فروش کل در نتیجه رشد نرخ و حجم فروش اکثر محصولات

افزایش 49% هزینه های عمومی و اداری و فروش به دلیل افزایش هزینه ملزومات و نوشت افزار، هزینه تبلیغات در کنار هزینه حقوق

افزایش 89% هزینه های مالی و رسیدن آن به 35 میلیارد ریال که احتمالا در جهت تامین نقدینگی در سال 95 می باشد
13941203غشاذر13951230342536افزایش 37% فروش کل به دلیل افزایش نرخ و حجم فروش برخی از محصولات به ویژه شیر پاستوریزه و پنیر

هزینه های مالی نیز افزایش 39% داشته و به 66 میلیاد ریال رسیده است
13941203همراه13951230715068085رشد 10% درآمد حاصل از ارایه خدمات در حالی که حاشیه سود ناخالص افت 2% داشته و در مجموع منجر به رشد 3% سود ناخالص شده است

درآمد حاصل از سرمایه گذاری رشد 18% داشته است که عمدتا به دلیل افزایش سود سپرده های بانکی می باشد

سایر درآمدهای عملیاتی نیز رشد 34% داشته و به 1188 میلیارد ریال رسیده است کهبه دلیل افزایش سود حاصل از سرمایه گذاری ها در حوزه غیرعملیاتی می باشد
13941203حتاید13951230771876-12افت 8% درآمد حاصل از ارایه خدمات به دلیل اتمام برخی از قراردادهای پیشین و کاهش درآمدهای اجاره دستگاه ها و ماشین آلات بوده است

افت 1% حاشیه سود ناخالص نیز منجر به کاهش 10% سود ناخالص شده است

سایر هزینه های عملیاتی 36 میلیارد ریالی در سال 94 به درآمد 38 میلیارد ریالی در سال 95 تبدیل شده است که به دلیل افزایش درآمدهای ناشی از لایروبی و نصب سکو می باشد

درآمدهایی متفرقه نیز افت 81% داشته و به 14 میلیارد ریال رسیده است که به دلیل سود 68 میلیارد ریالی ناشی از فروش دارایی های ثابت در سال مالی 94 می باشد
13941203حپترو1395123018016211افت 10% درآمد حاصل از ارایه خدمات و رسیدن آن به 433 میلیارد ریال

رشد 241% درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها و رسیدن آن به 12 میلیارد ریال که به دلیل افزایش سود دریافتی از پایانه ها و مخازن پتروشیمی و شرکت امتداد زنجیر پایدار بوده است
13941203حتوکا139512304093798مهمترین دلیل آن رشد 11% درآمد حاصل از ارایه خدمات در نتیجه افزایش احتمالی قراردادهای شرکت می باشد
13941203هرمز13951230-134-111-21علی رغم افت 12% نرخ فروش اسلب به عنوان تنها محصول شرکت در سال 95، به دلیل افزایش 79% حجم فروش این محصل، فروش کل رشد 57% داده شده است

اما حاشیه زیان ناخالص افزایش 2% داشته و به همین دلیل شاهد افزایش 131% زیان ناخالص می باشیم

علی رغم افزایش 39 میلیارد ریالی هزینه حق العمل کاری و کمیسیون فروش، به دلیل افت هزینه های حقوق و به ویژه استهلاک و ... آیتم هزینه های عمومی و اداری و فروش 13% کاهش پیدا کرده است

از طرفی هزینه های مالی نیز افت 12% داده شده است

سایر درآمدهای عملیاتی افت 67% داشته و به 22 میلیارد ریال رسیده که به دلیل کاهش سود ناشی از فروش ضایعات بوده است

درآمدهای متفرقه نیز افت 54% داشته و به 72 میلیارد ریال رسیده است که به دلیل کاهش سود سپرده بانکی و سایر درآمدها بوده است
13941203کچاد13951230180380-53علی رغم افت نرخ فروش تمامی محصولات به ئلیل افزایش حجم فروش گندله، فروش کل رشد 13% داشته است

به دلیل افزایش شدید قیمت سنگ آهن و همچنین حقوق مالکانه سنگین، حایه سود ناخالص افت 24% داشته و به همین دلیل شاهد افت 56% سود ناخالص می باشیم

یکی از نکات منفی، افزایش 36 میلیارد ریالی هزینه های مالی می باشد که گواه وجود مشکلات نقدینگی در شرکت است

درآمدهای متفرقه رشد 236 میلیارد ریالی داشته که به دلیل خالص سود ناشی از فروش برق نیروگاه می باشد

درآ»د حاصل از سرمایه گذاری ها نیز افت 24% داشته که عمدتا به دلیل کاهش شدید سود دریافتی مورد انتظار از شرکت های خارج از بورس می باشد
13941203کگل13951230150212-29علی رغم افت نرخ فروش تمامی محصولات به دلیل افزایش 35% حجم فروش گندله، فروش کل رشد 23% داشته است

از طرفی به دلیل افزایش 20% نرخ نگ آهن مگنتی به عنوان محصول اصلی شرکت، حاشیه سود ناخالص افت 15% را به خود دیده است و در مجموع منجر به افت 24% سود ناخالص شده است

هزینه های مالی با افزایش 122% به 549 میلیارد ریال رسیده که گواهی بر وجود مشکلات نقدینگی در شرکت می باشد

هزینه های عمومی و اداری و فروش افزایش 49% داشته که افزایش هزینه های حمل و نقل و بیمه و عوارض نقش مهمی را در آن ایفا می کند

درآمد حاصل از سرمایه گذاری رشد 452% داشته و به 913 میلیارد ریال رسیده است

سایر درآمدهای عملیاتی افت 40% داشته که به دلیل افت سود ناشی از فروش ضایعات به همین میزان می باشد

درآمدهای متفرقه نیز افت 73% داشته که به دلیل کاش شدید سایر درآمدها می باشد
13941203کخاک13951230158115661فروش کل رشد 13% داشته که عمدتا به دلیل افزایش نرخ و حجم فروشش برخی از محصولات شرکت می باشد

حاشیه سود ناخالص به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه افت 7% داشته و در مجموع منجر به رشد تنها 2% سود ناخالص شده است

افزایش 15% درآمد سرمایه گذاری ها با افت 40% درآمدهای متفرقه تقریبا سربه سر شده است
13941203کپرور1395123085677511علی رغم افت 6% نرخ فروش به دلیل افزایش حجم فروش محصولات، فروش کل رشد 14% داده شده است

افزایش کلی مواد اولیه مجر به افت 5% حاشیه سود ناخالص شده است و به تبع آن سود ناخالص نیز 1% کاهش پیدا کرده است

هزینه های عمومی و اداری و فروش افت 40% داشته که عمدتا به دلیل صفر شدن هزینه صادرات ( معادل 118 میلیارد ریال ) می باشد
13941203خچرخش1395123011613792علی رغم افت شدید نرخ فروش محصولات، به دلیل افزایش بسیار زیاد حجم فروش محصولات، فروش کل رشد 37% داشته است

افزایش 1% حاشیه سود ناخالص منجر به رشد 48% سود ناخالص شده است
13941203کروی1395123082142-42سود حاصل از سرمایه گذاری افت 64% داشته است که به دلیل کاهش سود دریافتی مورد انتظار از شرکت های کالسیمین و سرمایه گذاری اندیشه محوران می باشد

شرکت در سال مالی پیش رو برنامه ای جهت فروش سهام ندارد در حالی که در سالل مالی 94، سود 27 میلیارد ریالی از این محل شناسایی کرده است

سود حاصل از سایر فعالیت ها نیز افت 18% داشته است
13941203خگستر13951230134246-46مهم ترین دلیل آن افت 35% سود حاصل از سرمایه گذاری به دلیل کاهش سود دریافتی مرد انتظار از شرکت های نیرو محرکه موتورسیکلت ایران، بانک پارسیان و سرمایه گذاری سمند می باشد
13941203خمحور13951230145180درآمد فروش رشد 46% داشته که عمدتا به دلیل اعمال تغییرات در سبد محصولات و افزایش نرخ و به ویژه حجم فروش محصولات با حجم بالاتر می باشد

اما حاشیه سود ناخالص افت 2% داشته و به همین دلیل سود ناخالص افزایش 21% را به خود دیده است

کاهش 44% هزینه های مالی تریبا با اکاخش 84% سایر درآمدهای عملیاتی سربه سر شده است
آیتم دوم به دلیل سود 26 میلیارد ریالی از محل فروش مواد اولیه در سال 94 می باشد
13941203خنصیر13951230122290-58فروش کل به دلیل کاهش نرخ فروش محصولات، افت 5% داشته است

از طرفی حاشیه سود ناخالص نیز به دلیل افزاییش قیمت مواد اولیه افت 4% داشته و به همین دلیل سود ناخالص 36% کاهش پیدا کرده است
13941203خمحرکه139512308295-14فروش کل به دلیل فزایش نرخ فروش اکثر محصولات رشد 4% داشته است اما حاشیه سود ناخالص افت 2% را به خود دیده و به همین دلیل سود ناخالص 19% کاهش پیدا کرده است

افت 25% هزینه های مالی با افت 77% درآمدهای متفرقه تقریبا سر به سر شده است که آیتم دوم عمدتا به دلیل سود 20 میلیارد ریالی ناشی از فروش دارایی های ثابت در سال مالی 94 می باشد

هزینه های عمومی و اداری و فروش نیز افت 18% داشته که به دلیل کاهش هزینه های حق العمل کاری و مطالبات مشکوک الوصول می باشد
13941203خرینگ13951230-622-84526به دلیل افزایش محدود نرخ و حجم فروش برخی از محصولات، فروش کل با رشد 2% همراه شده است

از طرفی به دلیل افت 2% حاشیه سود ناخالص، شاهد کاهش 84% ( حدود 50 میلیارد ریالی ) سود ناخالص می باشیم

نکته حائز اهمیت در کاهش زیان هر سهم، پیش بینی درآمد متفرقه 70 میلیارد ریالی از محل سود ناشی از فروش دارایی های ثابت می باشد
13941203فملی1395123016814119فروش کل به دلیل افزایش حجم فروش محصولات با رشد 4% همراه شده است در حالی که نرخ فروش روند کاهشی داشته است

حاشیه سود ناخالص افت 3% داشته که در مجموع منجر به افت 4% سود ناخالص گردیده است

هزینه های عمومی و اداری و فروش افت 10% داده شده است

افت 7% هزینه های مالی در کنار رشد 20% درآمدهای سرمایه گذاری ( به دلیل افزایش سود سپرده بانکی ) و افزایش 23% درآمدهای متفرقه نقش بسزایی در تعدیل مثبت، داشته اند
13941203فلوله139512303610260به دلیل افزایش نرخ و حجم دیگ شوفاژ و افزایش شدید حجم فروش محصولات چدنی، فروش کل رشد 34% داشته است

اما به دلیل افزایش کلی مواد اولیه، حاشیه سود ناخالص افت 5% داشته و در مجموع منجر به رشد 14% سود ناخالص شده است
13941203فخوز1395123023134-83فروش کل به دلیل کاهش شدید نرخ فروش تمامی محصولات، افت 9% داشته است

افت 4% حاشیه سود ناخالص نیز منجر به کاهش 34% سود ناخالص گردیده است

سایر درآمدهای عملیاتی افت 81% داشته که به دلیل کاهش 335 میلیارد ریالی درآمد کارمزد در سال 95 نسبت به سال 94 می باشد
13941203فباهنر139512301411382درآمد فروش تغییر چندانی نداشته است اما به دلیل بهبود 2% حاشیه سود ناخالص، شاهد رشد 24% سود ناخالص می باشیم

درآمد سرمایه گذاری ها افت 85% داشته و به 30 میلیارد ریال رسیده است که به دلیل پیش بینی کاهش شدید سود سپرده بانکی در سال 95 می باشد

هزینه های مالی نیز افت 28% پیدا کرده که به احتمال زیاد به دلیل تسویه تعدادی از وام ها تا پایان سال 94 می باشد
13941203دی1395123027825111درآمدهای مشاع رشد 52% داشته که عمدتا به دلیل افزایش سود حاصل از تسهیلات اعطایی می باشد

از طرفی سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع افت 4% داده شده است

درآمدهای متفرقه افت 24% داشته است که احتمالا به دلیل سهم بالای درآمدهای ناشی از فروش دارایی های ثابت بر طبق قانون بانک مرکزی در سال 94 می باشد

یک نکته منفی حائز اهمیت در صورت مالی دی، افزایش 158% هزینه مطالبات مشکوک الوصول و رسیدن آن به 1230 میلیارد ریال در سال 95 می باشد که نشان می دهد که سیستم اعتبارسنجی این بانک با ایراداتی همراه بوده است
13941203دارو13951230108694615فروش کل عمدتا به دلیل افزایش نرخ فروش قرص، شربت و کارتریج به عنوان محصولات اصلی شرکت با رشد 20% همراه شده است، لازم به ذکر است که آمپول به عنوان یکی دیگر از محصولات، کاهش 9% در نرخ فروش داشته است

حاشیه سود ناخالص به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه با افت 6% همراه بوده و در مجموع منجر به رشد 4% سود ناخالص شده است

سایر هزینه ای عملیاتی و هزینه های مالی در مجموع حدود 50 میلیارد ریال کاهش داشته اند و همین عامل زمینه را برای رشد سود هر سهم در سال 95 فراهم کرده است
لازم به ذکر است که آیتم دوم به دلیل کاهش هزینه های جذب نشده در تولید در سال 95 می باشد
13941203دلر139512302159164431فروش کل عمدتا به دلیل افزایش شدید حجم فروش محصولات، رشد 11% داشته است در حالی که نرخ فروش کاهشی بوده است

حاشیه سود ناخالص نیز بهبود 1% داشته و منجر به افزایش 16% سود ناخالص گردیده است

باقی آیتم ها تاثیر چندانی بر روند تعدیل نداشته اند
13941203دسبحا13951230111710407سود حاصل از سرمایه گذاری رشد 15% داشته است که عمدتا به دلیل افزایش سود دریافتی مورد انتظار از شرکت های سبحان دارو، البرز دارو و شیمی درمانی سبحان می باشد
13941203دلقما139512303593425فروش کل به دلیل افزایش ناچیز نرخ و حجم فروش محصولات، رشد 3% داشته است

سود ناخالص نیز به دلیل عدم تغییر حاشیه سود، رشد 4% را به خود دیده است

اما به دلیل عدم رشد مناسب درآ»د فروش، افزایش 17% هزینه های عمومی و اداری و فروش باعث کاهش سودد عملیاتی شده است که البته افت 7% هزینه های مالی آن را جبران کرده است
13941203بترانس139512307497382به دلیل افزایش نرخ و حجم فروش محصولات، فروش کل رشد 11% داشته است

افت 1% حاشیه سود ناخالص منجر به رشد 7% سود ناخالص گشته است

افزایش 6% هزینه های مالی نقش بسزایی در عدم رشد سودآوری شرکت در سال 95 داشته است و تنها نکته ای که باعث تعدیل مثبت شده است کاهش 20 میلیارد ریالی مالیات بر درآمد می باشد
13941203بالاس1395123093878919درآمد فروش رشد 22% داشته است که به دلیل افزایش درآمدهای ناشی از حمل و نقل محصولات و افزایش قراردادهای شرکت می باشد

افزایش 20% هزینه های عمومی و اداری و فروش نیز مانعی بر سر مثبت شدن تعدیل نشده است
13941203خودرو1395123056536فروش کل به دلیل افزایش نرخ فروش اکثر محصولات با رشد 10% همراه شده است

سود ناخالص نیز رشد 13% داشته است

به دلیل احتیاجات نقدینگی آتی، شرکت پیش بینی افزایش 13% هزینه های مالی را کرده است

افزایش 47% درآمدهای متفرقه نیز سهم بسزایی در تعدیل مثبت داشته است که افزایش روی داده تحت عنوان سایر درآمدها گزارش گردیده است و می تواند از اعتبار چندانی برخوردار نباشد
13941203اخابر13951230553559-1درآمد فروش رشد 2% داشته است اما نکته منفی حائز اهمیت افزایش 280% هزینه های مالی و رسیدن آن به 1446 میلیارد ریال می باشد

هزینه های متفرقه 15 میلیارد ریالی در سال مالی 94 به درآمد 290 میلیارد ریالی در سال 95 تبدیل شده است
[divide color=”#333232″]

بررسی گزارش پیش بینی شرکت ها

در این بخش گزارش های مربوط به پیش بینی بر اساس عملکرد دوره های مختلف شرکت ها را منتشر خواهیم کرد.از این به بعد عملکرد دوره ای شرکت ها را در جدولی به همین نام گزارش خواهد شد و در این جدول فقط به بررسی گزارش پیش بینی شرکت ها پرداخته خواهد شد.

تاریخ گزارشنمادسال مالیدورهتحقق یافتهپیش بینی فعلیدرصد پوششدرصد تعدیلتفسیر
13950130ثتران139506316 ماهه-47335-0شرکت نسبت به پیش بینی قبلی تغییری نداشته است
13950130وساخت139506316 ماهه-597--13
13950130ثمسکن139509303 ماهه-1264-0شرکت نسبت به پیش بینی قبلی تغییری نداشته است
13950130وصندوق139506316 ماهه734620شرکت نسبت به پیش بینی قبلی تغییری نداشته است
13950130ثنوسا139506316 ماهه-164-921780شرکت نسبت به پیش بینی قبلی تغییری نداشته است
13950130پارسان139506316 ماهه-23402--16
13950130وغدیر139509303 ماهه-7404--12
13950130چافست139506316 ماهه4756966811
13950130فارس139503319 ماهه125880140شرکت نسبت به پیش بینی قبلی تغییری نداشته است
13950130واتی139509303 ماهه935432
13950124شبندر139506316 ماهه-4-2020در پیش بینی قبلی به ازای هر سهم 220 ریال سود گزارش کرده بودکاهش 22% فروش کل به دلیل کاهش نرخ نفت خام، فراورده های نفتی و میعانات گازی می باشد

از طرفی حاشیه سود ناخالص بهدلیل افزایش بهای تولید محصولات، افت 2% داشته است
13950117چافست139506313 ماهه160630250شرکت نسبت به پیش بینی قبلی تغییری نداشته است
13950117سشرق139506313 ماهه-93-16058در پیش بینی اولیه به ازای هر سهم 21 ریال سود گزارش کرده بود
13950117شبریز139412299 ماهه-268-35775در پیش بینی قبلی به ازای هر سهم 186 ریال سود پیش بینی کرده بود
13950116اخابر139412299 ماهه-23559-0شرکت نسبت به پیش بینی قبلی تغییری نداشته است
13950116قثابت139504316 ماهه-71-11761-44حاشیه سود ناخالص افت 4% داده شده و به حاشیه زیان ناخالص 2% تبئیل شده است

هزینه های عمومی و اداری و فروش نیز افزایش 92% داشته و به 13.5 میلیارد ریال رسیده است

از طرفی هزینه های مالی را حدود 6 میلیارد ریال کاهش داده است
13950108شراز139412299 ماهه-45022--94فروش کل را حدود 18% کاهش داده است

از طرفی هزینه های عمومی واداری و فروش را نیز حدود 68% افزایش داده است
13941223وپاسار139412299 ماهه128285450شرکت نسبت به پیش بینی قبلی تغییری نداشته است
13941223وپترو139502319 ماهه138116-3عمدتا به دلیل کاهش 3 میلیارد ریالی سود حاصل از سرمایه گذاری می باشد
13941212ونوین139412299 ماهه98262370شرکت نسبت به پیش بینی قبلی تغییری نداشته است
13941212کرمان139506316 ماهه-49245--16عمدتا به دلیل کاهش 41% سود حاصل از سرمایه گذاری در نتیجه عدم تحقق سود ناشی از سرمایه گذاری انجام شده در شرکت برج هزار کرمان در نتیجه عدم فروش پروژه رامسر می باشد
13941209خمهر139412299 ماهه354873-53علی رغم رشد 60 میلیارد ریالی فروش کل، اما به دلیل افزایش 40% هزینه های مالی و 23% هزینه های عمومی و اداری و فروش تعدیل منفی شدید روی داده است که اولی به احتمال زیاد به دلیل مشکلات نقدینگی شرکت و دومی به دلیل افزایش هزینه های حمل و نقل محصولات تولیدی می باشد
13941209وتجارت139412299 ماهه126194650شرکت نسبت به پیش بینی قبلی اولیه تغییری نداشته است
13941203ارفع139412299 ماهه-412-514808علی رغم افت 30 میلیارد ریالی فروش کل، به دلیل کاهش 1% حاشیه زیان ناخالص و هم چنین کاهش 60 میلیارد ریالی هزینه های مالی شاهد بهبود رخ داده می باشیم
13941203کهمدا139503316 ماهه7331245597عمدتا به دلیل افزایش سود سپرده های بانکی می باشد
13941203زمگسا139412299 ماهه2406296181-17عمدتا به دلیل افت 4% فروش کل و حاشیه سود ناخالص می باشد
13941201تاپیکو139502316 ماهه-20450--18عمدتا به دلیل کاهش سود دریافتی مورد انتظار از شرکت های نفت ایرانول، نفت پاسارگاد و صنایع پتروشیمی خلیج فارس بوده است

لازم به ذکر است که هزینه های مالی را نیز حدود 11% کاهش داده است
13941130مرقام139506313 ماهه97378260شرکت نسبت به پیش بینی قبلی اولیه تغییری نداشته است
13941130شپنا139412299 ماهه21331168-26دلیل اصلی آن افت 41% درآمد فروش به دلیل کاهش بهای نفت خام و به تبع آن فراورده های نفتی می باشد.

البته درآمد حاصل از سرمایه گذاری به دلیل افزایش سود سپرده بانکی مورد انتظار، رشد 52% داشته است.
13941124دلقما139412299 ماهه196428460شرکت نسبت به پیش بینی قبلی اولیه تغییری نداشته است
13941124بکام139412299 ماهه16624269-47فروش کل را حدود 31% کاهش داده که در نتیجه آن سود ناخالص پیش بینی شده را حدود 73 میلیارد ریال کاهش داده است.

درآمدهای متفرقه را نیز حدود 40 میلیارد ریال کاهش داده است که آن نیز به دلیل کاهش سود حاصل از فروش دارایی های ثابت به همین میزان است.
13941124حفاری139412299 ماهه256359710شرکت نسبت به پیش بینی قبلی اولیه تغییری نداشته است
13941124خدیزل139412299 ماهه594709843فروش کل را حدود 27% کاهش داده است اما حاشیه سود ناخالص را با بهبود 5% همراه کرده است.

از طرفی هزینهه ای مالی را نیز حدود 43% کاهش داده و به 172 میلیارد ریال رسانده است.
13941124فاراک139406313 ماهه40191210شرکت نسبت به پیش بینی قبلی اولیه تغییری نداشته است
13941124بفجر139412299 ماهه18322601700شرکت نسبت به پیش بینی قبلی اولیه تغییری نداشته است
13941122شخارک139412299 ماهه1754238074-18افت 6% فروش کل و 11% حاشیه سود ناخالص
افزایش 30% سود سپرده های بانکی و افزایش 95% درآمدهای متفرقه و رسیدن آن به 339 میلیارد ریال
13941122خکار139412299 ماهه2818715-44افت 25% فروش کل هم زمان با کاهش 3% حاشیه سود ناخالص
13941122کاذر139412299 ماهه1312011-55دلیل اصلی این تعدیل، کاهش 62% سود حاصل از سرمایه گذاری در نتیجه حذف سود ناشی از فروش برخی از سهام در اختیار شرکت با توجه به تصمیمات مدیریت می باشد.
13941122بمپنا139412299 ماهه10842145510شرکت نسبت به پیش بینی قبلی اولیه تغییری نداشته است
[divide color=”#333232″]

مقایسه ای از عملکرد دوره ای شرکت ها

در جدول زیر، به بررسی مقایسه ای از عملکرد دوره ای شرکت ها پرداخته شده است.

 

 

در نتیجه نبود اطلاعات ( مثلا عدم ارایه گزارش پیش بینی توسط شرکت ها ) از خط تیره استفاده شده است.
زمانی که شرکت زیان محقق کرده است اما روند رو به رشدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است: در قسمت مقایسه عملکرد با علامت منفی نشان داده می شود که علامت مثبتی است.
تاریخ گزارشنمادسال مالیدوره گزارشسود ( زیان ) محقق شدهدرصد افزایش سرمایهمقایسه عملکرد نسبت به مدت مشابه سال قبل ( درصد )درصد پوشش آخرین پیش بینی ارایه شدهتفسیر
13950130پترول139502319 ماهه10-99در پیش بینی اولیه برای سال مالی 1395، به ازای هر سهم 125 ریال سود پیش بینی کرده بود
13950130ثتران139506316 ماهه-472015در آخرین پیش بینی به ازای هر سهم 335 ریال سود پیش بینی کرده بود
13950130رکیش1394122912 ماهه35210046145
13950130وساخت139506316 ماهه-59067در آخرین پیش بینی به ازای هر سهم 7 ریال سود پیش بینی کرده است
13950130شفارس1394122912 ماهه3687-9210
13950130کرمان139503319 ماهه-1040-44در آخرین پیش بینی به ازای هر سهم 245 ریال سود پیش بینی کرده بود
13950130دسبحان1394122912 ماهه1849501196
13950130ولصنم139509303 ماهه1211003449
13950130غبشهر139509303 ماهه2090-5612
13950130ثمسکن139509303 ماهه-10-7در آخرین پیش بینی خود برای سال مالی 95، به ازای هر سهم 264 ریال سود پیش بینی کرده است
13950130وصندوق139506316 ماهه788-972
13950130ثنوسا139506316 ماهه-164025178
13950130وساخت139506316 ماهه-59067در پیش بینی قبلی خود به ازای هر سهم 8 ریال سود پیش بینی کرده بود
13950130وبهمن139509303 ماهه-40در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 73 ریال سود محقق کرده بود-
13950130پارسان139506316 ماهه-2335در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 365 ریال سود محقق کرده بوددر آخرین پیش بینی خود به ازای هر سهم 402 ریال سود گزارش کرده است
13950130پکویر139509303 ماهه3910-5464
13950130وغدیر139509303 ماهه-70در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 1 ریال سود محقق کرده بوددر آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1395 به ازای هر سهم 404 ریال سود پیش بینی کرده بود
13950130وبشهر1394122912 ماهه25938-50103
13950130ثشاهد139503319 ماهه7905826
13950130چافست139506316 ماهه47509568
13950130وتوصا139506316 ماهه-131261-
13950130فارس139503319 ماهه1250214
13950130ساینا139509303 ماهه87031419
13950130واتی139509303 ماهه90در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 6 ریال زیان ساخته بود2
13950117همراه1394122912 ماهه63430393افزایش 8% درآمد فروش در حالی که حاشیه سود ناخالص افت 4% داشته که در مجموع منجر به افت 3% سود ناخالص شده است

سود حاصل از سرمایه گذاری ها رشد 10% داشته و به 5307 میلیارد ریال رسیده است که به دلیل افزایش سود تضمین شده سپرده گذاری می باشد

سایر ئرآمدهای عملیاتی نیز رشد 132% داشته و به 1209 میلیارد ریال رسیده است
13950117سشرق139506313 ماهه-9322-67558
13950117شبریز139412299 ماهه-268100در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 272 ریال محقق کرده بود ( با لحاظ سرمایه جدید )75
13950116اخابر139412299 ماهه-230در 9 ماهه سال مالی قبل 4 ریال سود گزارش کرده بودبرای سال مالی 1394، به ازای هر سهم 559 ریال سود پیش بینی کرده استسود حاصل از سرمایه گذاری افت 24% داشته است که به دلیل کاهش سود سپرده های بانکی می باشد

هزینه های عمومی و اداری و فروش افت 19% داشته است

از نکات منفی حائز اهمیت، افزایش 267% هزینه های مالی و رسیدن آن به 928 میلیارد ریال می باشد

هم چنین درآمدهای متفرقه افت 100% ( معادل 386 میلیارد ریال ) داشته است
13950116قثابت139504316 ماهه-710-2061فروش کل 77% افزایش پیدا کرده است

از طرفی حاشیه زیان ناخالص افت 2% داشته است و به 2% رسیده است

هزینه های عمومی و اداری و فروش افزایش 137% داشته و به 8.5 میلیارد ریال رسیده است که به دلیل اعمال هزینه 4.9 میلیارد ریالی ناشی از دستمزد دوایر کارخانه می باشد

هزینه های مالی افزایش 20% داشته است که به دلیل افزایش وام های کوتاه مدت دریافتی می باشد

سایر هزینه های عملیاتی 2.2 میلیارد ریالی در سال مالی قبل به درآمد 4.5 میلیارد ریالی در 6 ماهه سال جاری تبدیل شده است که به دلیل درآمد فروش ناشی از فروش ملاس می باشد
13940111چافست139506313 ماهه1600در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 17 ریال زیان ساخته است25فروش کل رشد 176% داشته و به 211 میلیارد ریال رسیده است که به دلیل افزایش حجم و به ویژه نرخ فروش محصولات می باشد

حاشیه سود ناخالص بهبود 4% داشته است و در نتیجه سود ناخالص رشد 228% پیدا کرده است

هزینه های عمومی و اداری و فروش افزایش 74% داشته و به 42 میلیارد ریال رسیده است

از طرفی سایر هزینه های عملیاتی 2 میلیارد ریالی به درآمد 20 میلیارد ریالی رسیده است
13950108شراز139412299 ماهه-4500در مدت مشابه سال قبل هیچگونه فعالیتی نداشته استبرای سال مالی 1394 به ازای هر سهم 22 ریل سود پیش بینی کرده استدر مدت مشابه سال قبل هیچگونه فعالیتی نداشته است
13941223شپلی1394093012 ماهه-16390-7799.5علی رغم کاهش نرخ تمامی محصولات و حجم فروش برخی از از محصولات، فروش کل افزایش 13% داشته است که عمدتا به دلیل افزایش سنگین حجم فروش الیاف و نوار اکریلیک بوده است

سایر هزینه های عملیاتی افزایش 135% داشته و به 358 میلیارد ریال رسیده است

از دیگر نکات حائز اهمیت افت 100% درآمدهای متفرقه و رسیدن آن به هزینه 10 میلیارد ریالی می باشد که احتمالا به دلیل زیان ناشی از تسعیر ارز می باشد
13941223وپاسار139412299 ماهه12820-1945افزایش 21% درآمدهای مشاع به دلیل افزایش شدید سود ناشی از تسهیلات اعطایی

افزایش 6% سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع

افزایش 33% درآمد کارمزد و هم چنین حدودا 1150 میلیارد ریالی درآمدهای متفرقه و درآمدهای ناشی از مبادلات ارزی از دیگر نکات مثبت صورت مالی محسوب می شود

از طرفی هزینه های عمومی و اداری حدود 47% و هزینه های مطالبات مشکوک الوصول حدود 54% افزایش داشته که از نکات منفی و مهم صورت وپاسار به حساب می آید

هم چنین هزینه های مالی نیز با افزایش 117% به 1618 میلیارد ریال رسیده است
13941223شبندر139412296 ماهه-40-101در آخرین پیش بینی به ازای هر سهم 220 ریال سود گزارش کرده استفروش کل به دلیل کاهش حجم و به ویژه نرخ فروش اکثر محصولات افت 47% داشته که در کنار افت 3% حاشیه سود ناخالص منجر به کاهش شدید 95% سود ناخالص ( حدود 5400 میلیارد ریال ) شده است

از نکات قابل ذکر دیگر، کاهش 26% هزینه های عمومی و اداری و فروش به دلیل کاهش حجم فروش محصولات می باشد
13941223وپترو139502319 ماهه130-7016افت 35% سود حاصل از سرمایه گذاری به دلیل کاهش سود دریافتی از شرکت پتروشیمی فن آوران می باشد

لازم به ذکر است که افزایش 20 میلیارد ریالی هزینه های عمومی و اداری و فروش با کاهش 12 میلیارد ریالی هزینه های مالی تقریبا سر به سر شده است
13941223شبریز139412296 ماهه0199900--لازم به ذکر است که به دلیل افزایش سرمایه سنگین شرکت، سود هر سهم به صفر گرایش پیدا کرده است وگرنه زیان خالص شرکت حدود 937 میلیارد ریال بوده در حالی که در مدت مشابه سال قبل سود 869 میلیارد ریالی گزارش کرده بود

دلیل اصلی آن کاهش 39% فروش کل و 92% سود ناخالص بوده است
13941223شراز139412299 ماهه-4500-در آخرین پیش بینی به ازای هر سهم 361 ریال سود گزارش کرده بودشرکت در 9 ماهه سال مالی قبل فعالیت خاصی نداشته است
13941216وغدیر1394093012 ماهه6200-50112سود حاصل از سرمایه گذاری رشد 3% داشته است

هزینه های مالی در نتیجه افزایش وام های تجاری با افزایش 42% همراه گردیده است

درآمدهای متفرقه با افزایش 3023% به 230 میلیارد ریال رسیده است

اما مهم ترین نکته در صورت مالی کاهش 100% ( حدود 22000 میلیارد ریالی ) سود حاصل از فروش سهام می باشد که به دلیل سود ناشی از فروش سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان می باشد
13941216تیپیکو139502319 ماهه8307308عمدتا به دلیل سود ناشی از فروش سهام شرکت داروسازی کاسپین تامین بوده است
13941212ونوین139412299 ماهه980-4437افزایش 11% درآمدهای مشاع در نتیجه افزایش مناسب سود حاصل از تسهیلات اعطایی می باشد

افزایش 3% سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع منجر به کاهش 22% سهم بانک شده است

اما ضعف فوق با افزایش 153% درآمد ناشی از مبادلات ارزی و 22% درآمد کارمزد تقریبا جبران شده است

هزینه های مالی با افزایش 1505% به 254 میلیارد ریال رسیده است و از طرفی هزینه های عمومی و اداری و فروش نیز با افزایش 20% به 3047 میلیارد ریال رسیده است
13941212کرمان139506316 ماهه-490-29برای پایان سال مالی 245 ریال سود پیش بینی کرده استعمدتا به دلیل کاهش 49% درآمدهای متفرقه ( حدود 2.5 میلیارد ریالی ) به دلیل تحقق درآمد حاصل از قرارداد فریکو در سال مالی قبل می باشد
13941209خمهر139412299 ماهه3550-6773افت 6% فروش کل

اما افزایش 36% هزینه های مالی به دلیل افزایش وام کوتاه مدت دریافتی جهت تامین منابع مالی برای خرید مواد اولیه در کنار افت 58% درآمدهای متفرقه به دلیل سود حاصل از فروش سهام و دارایی ها در سال مالی 93 می باشد
13941209وتجارت139412299 ماهه12603865درآمدهای مشاع رشد 28% داشته که عمدتا به دلیل افزایش سود حاصل از تسهیلات اعطایی مشاع می باشد

سود حاصل از تسهیلات اعطایی غیرمشاع نیز رشد 35% ( حدود 3000 میلیارد ریالی ) داشته است

درآمد ناشی از مبادلات ارزی نیز با رشد 183% به 1515 میلیارد ریالی رسیده است

اما نکته منفی افزایش 161% هزینه های مطالبات مشکوک الوصول می باشد که به 2128 میلیارد ریالی رسیده است

هینه کارمزد نیز با افزایش 261% به 2694 میلیارد ریال رسیده بود
13941203ارفع139412299 ماهه-4120در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 488 ریال سود گزارش کرده بود80افت 28% فروش کل و 11% حاشیه سود ناخالص منجر به کاهش 93% سود ناخالص شده است که آیتم د.م به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه می باشد

درآ»د متفرقه 342 میلیارد ریالی در 9 ماهه سال مالی قبل به هزینه 515 میلیارد ریالی تبدیل شده که به دلیل زیان شدید ناشی از تسعیر ارز می باشد
13941203کهمدا139503316 ماهه7330759مهم ترین دلیل آن رشد 12% فروش کل می باشد، در حالی که به دلیل افت 1% حاشیه سود ناخالص، شاهد رشد 9% سود ناخالص می باشیم
13941203زمگسا139412299 ماهه24060-2881عمدتا به دلیل افت 3% فروش کل و 7% حاشیه سود ناخالص بوده است که در مجموع منجر به افت 23% سود ناخالص شده است
13941203وتجارت139412299 ماهه12603865درآمدهای مشاع رشد 28% داشته که عمدتا به دلیل افزایش سود حاصل از تسهیلات اعطایی می باشد

افزایش 35% سود حاصل از تسهیلات اعطایی غیرمشاع و 183% درآمد ناشی از مبادلات ارزی از دیگر نکات مثبت به حساب می آید

افزایش 161% هزینه های مطالبات مشکوک الوصول ( افزایش 1500 میلیارد ریالی ) و 261% هزینه مطالبات ارزی ( حدود 2000 میلیارد ریال ) از نکات منفی اساسی به حساب می آید که البته مانع رشد سودآوری شرکت نشده اند
13941203وبهمن1394093012 ماهه2180-49-درآمد حاصل از سرمایه گذاری افت 39% داشته است که به دلیل افت سود دریافتی از شرکت های داد و ستد آریا، گروه مالی ایرانیان، سرمایه گذاری ارزش آفرینان و گروه انرژی آریا دانا می باشد

در سال مالی جاری سایر هزینه های عملیاتی 158 میلیارد ریالی داشته که به دلیل کاهش ارزش سرمایه گذاری شرکت بوده است در حالی که در مدت مشابه سال قبل درآمد 10 میلیارد ریالی داشته است
13941203کاسپین139412299 ماهه212902382درآمد فروش رشد 26% داشته است که عمدتا به دلیل افزایش نرخ فروش فراورده های تزریقی می باشد

به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، حاشیه سود ناخالص افت 2% داشته است که در مجموع منجر به رشد 19% سود ناخالص شده است

هزینه های عمومی و اداریو فروش افزایش 100% داشته که احتمالا بخشی از آ« به دلیل افزایش هزینه های حمل و نقل می باشد

هزینه های مالی افت 15% داشته و به 88 میلیارد ریال رسیده است که عمدتا به دلیل تسویه بسیاری از وام های کوتاه مدت در سال مالی قبل می باشد، البته شرکت برای تامین مواد اولیه وام اخذ کرده که احتمالا هنوز موعد سررسید آن ها نرسیده است
13941201تاپیکو139502316 ماهه-200-433-این شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 6 ریال سود محقق کرده بود

سود حاصل از سرمایه گذاری افت 28% داشته که به دلیل افت شدید سود دریافتی از شرکت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس بوده است

سود حاصل از فروش سرمایه گذاری رشد 410 میلیارد ریالی داشته است که عمدتا به دلیل سود حاصل از فروش سهام شرکت های پالایش نفت اصفهان، پتروشیمی اراک و پتروشیمی شیراز بوده است

درآمدهای متفرقه افت 76% داشته است که به دلیل کاهش سودآوری مشارکت شرکت در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی بوده است
13941201غبشهر1394093012 ماهه168001599فروش تغییر چندانی ندارد اما به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، حاشیه سود ناخالص افت 3% داشته و در مجموع منجر به کاهش 12% سود ناخالص شده است

سایر درآمدهای عملیاتی رشد 71% داشته که به دلیل افزایش شدید سود ناشی از تسعیر ارز می باشد

هزینه های مالی افت 41% داشته که عمدتا به دلیل تسویه بسیاری از وام های کوتاه مدت در سال مالی قبل بوده است
13941130مرقام139506313 ماهه9702226درآمد فروش رشد 6% داشته که عمدتا به دلیل افزایش درآمدهای مربوط به خدمات و پشتیبانی می باشد

از طرفی افت 2% حاشیه سود ناخالص، منجر به رشد 12% سود ناخالص شده است

13941130شاوان139412299 ماهه-11980-42109فروش کل افت 39% داشته است که به دلیل کاهش نرخ و حجم فروش بنزین و نفت گاز معمولی، و کاهش نرخ نفت کوره می باشد.

هزینه های عمومی و اداری و فروش افت 13% داشته است که البته تاثیر چندانی بر نتیجه نهایی ندارد
13941130کفپارس1394093012 ماهه169306497361اصلی ترین دلیل، رشد 6202% ( معادل 168 میلیارد ریالی ) درآمدهای متفرقه می باشد

اما فروش کل افت 28% داشته و به 505 میلیارد ریال رسیده که عمدتا به دلیل کاهش حجم فروش محصولات می باشد

آیتم فوق در کنار افت 2.5% حاشیه سود ناخالص، منجر به افت 40% سود ناخالص شده است.

هزینه های مالی نیز با توجه به تسویه تعدادی از وام ها در سال مالی قبل، کاهش 23% را تجربه کرده است.
113941130شپنا139412299 ماهه213010068در 9 ماهه سال مالی قبل شرکت هیچ فعالیت خاصی نداشته است.
13941130وسپه1394093012 ماهه4620-32-افت 23% سود حاصل از سرمایه گذاری که صفر شدن سود دریافتی از شرکت پتروشیمی پردیس نقش مهمی را در آن ایفا می کند.

سود حاصل از فروش سرمایه گذاری نیز افت 73% ( حدود 350 میلیارد ریالی ) داشته که به دلیل سود حاصل از فروش سهام شرکت های سرمایه گذاری ملی ایران و گسترش نفت و گاز پارسیان در سال مالی قبل بوده است
13941124دلقما139412299 ماهه19605446رشد 43% فروش کل عمدتا به دلیل افزایش نرخ و حجم انواع کپسول و حجم فروش انواع ویال می باشد.

هزینه های مالی با افزایش 375% به 49 میلیارد ریال رسیده که به دلیل تسهیلات مالی کوتاه مدت دریافتی می باشد اما اثر این آیتم با درآمد متفرقه 31 میلیارد ریالی خنثی شده است که آیتم اخیر به دلیل افزایش 20 میلیارد ریالی سود دریافتی از شرکت پخش فردوس بوده است.
13941124حفاری139412299 ماهه2560-6471اصلی ترین دلیل، افت 27% فروش کل و درآمد ارایه خدمات و 16% حاشیه سود ناخالص بوده است که در نهایت کاهش 55% سود ناخالص را نتیجه داده است.

البته شرکت توانسته از محل سایر درآمدهای عملیاتی رشد 251% داشته وباشد و 363 میلیارد ریال درآمد کسب کند که از این طریق از شدت افت سود هر سهم کاسته شده است.
13941124بکام139412299 ماهه1660در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 161 ریال زیان ساخته است.69فروش کل افت 47% داشته است که عمدتا به دلیل کاهش حجم فروش کابل های مسی و نوری می باشد.

از طرفی حاشیه سود ناخالص بهبود 10% داشته که در مجموع منجر به افت 8% سود ناخالص شده است.

افزایش 23% هزینه های مالی به دلیل رشد شدید وام های کوتاه مدت دریافتی از نکات منفی دیگری است که در صورت 9 ماهه شرکت قابل رویت است.

اما دلیل مثبت شدن 9 ماهه سال جاری به دلیل تحقق درآمد متفرقه 301 میلیارد ریالی است که ناشی از فروش دارایی های ثابت می باشد و این می تواند از ادامه دار بودن روند زیاندهی شرکت در سال مالی آتی داشته باشد.
13941124خدیزل139412299 ماهه59401484فروش کل 29% و حاشیه سود ناخالص 1% رشد داشته است که در مجموع منجر به رشد 31% سود ناخالص شده است.

هزینهه ای عمومی و اداری و فروش با افزایش 56% به 187 میلیارد ریال رسیده است از طرفی هزینه های مالی نیز با افزایش 54% به 122 میلیارد ریال رسیده که آیتم دوم به دلیل افزایش شدید وام های کوتاه مدت دریافتی و خریدهای اعتباری از شرکت های زیرمجموعه بوده است.
13941124رمپنا139412299 ماهه2580341علی رغم رشد 17% درآمد فروش، افت 7% حاشیه سود ناخالص، منجر به افت 4% سود ناخالص شده است.

علی رغم افزایش وام های کوتاه مدت دریافتی، هزینه های مالی افت 7% ( حدود 250 میلیارد ریال ) داشته که می تواند به دلیل عدم رسیدن موعد بازپرداخت وام ها بوده باشد.

نتیجه آنکه نباید چندان به رشد رخ داده امیدوار بود مگر اینکه شرکت در حوزه عملیاتی بتواند بهتر و موفق تر عمل نماید.
13941124ولصنم1394093012 ماهه2291001193فروش کل 26% و حاشیه سود ناخالص 5% رشد داشته است که آیتم دوم به دلیل عدم افزایش هزینه تامین منابع مالی متناسب با فروش بوده است.

مجموع دو آیتم فوق منجر به رشد 35% سود ناخالص شده است.
13941124فاراک139506313 ماهه40120-2721کاهش 6% فروش کل و 9% حاشیه سود ناخالص منجر به افت 33% سود ناخالص شده است.
13941124بفجر139412299 ماهه18320270فروش کل رشد 13% داشته که عمدتا به دلیل افزایش نرخ و حجم فروش بخار و نرخ برق به عنوان محصولات اصلی شرکت بوده است.

حاشیه سود ناخالص افت 8% داشته که به احتمال زیاد به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه بوده است.

مجموع دو آیتم فوق منجر به افت 1% سود ناخالص شده است.

هزینه های عمومی و اداری و فروش افزایش 47% داشته و به 228 میلیارد ریال رسیده در حالی که سایر درآمدهای عملیاتی نیز رشد 44% داشته و به 773 میلیارد رسیده و اثر آن را خنثی کرده است.

از مهم ترین نکات منفی این صورت افزایش 114% هزینه های مالی می باشد که عمدتا به دلیل افزایش وام های کوتاه مدت می باشد.

هزینه های متفرقه نیز افت 39% داشته و به 653 میلیارد ریال رسیده که به دلیل کاهش زیان ناشی از تسعیر ارز بوده است.
13941124خعتبار139404316 ماهه3501067-سود حاصل از سرمایه گذاری رشد 58% داشته و به 23 میلیارد ریال رسیده است اما این شرکت در 6 ماهه سال جاری زیان حاصل از فروش سرمایه گذاری 50 میلیارد ریالی داشته که حکایت از افزایش 666% آن دارد و نصف این زیان مربوط به فروش سهام سیمان فارس و خوزستان و سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین بوده است.

اما در 6 ماهه سال جاری سایر درآمدهای عملیاتی 47 میلیارد ریالی داشته در حالی که در مدت مشابه سال قبل هزینه 2 میلیارد ریالی گزارش کرده است.
13941124ثمسکن1394093012 ماهه251679100سود حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری رشد 8% داشته و به 1443 میلیارد ریال رسیده است :
عمدتا به دلیل افزایش 66% سود حاصل از فروش سرمایه گذاری بوده است.دلیل آن نیز سود حاصل از فروش سرمایه گذاری مسکن پردیس، مسکن زاینده رود و مسکن شمال غرب بوده است.
13941124وسکاب139412299 ماهه620-67-سود حاصل از سرمایه گذاری رشد 14% داشته و به 728 میلیارد ریال رسیده است.

در سال مالی جاری زیان 233 میلیارد ریالی ناشی از فروش سهام شناسایی کرده است.

این شرکت سایر هزینه های عملیاتی 281 میلیارد ریالی داشته و نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 107% داشته است که احتمالا به دلیل افت شدید ارزش سرمایه گذاری های شرکت بوده است.
13941124وتوسم1394093012 ماهه7280-37-افت 68% سود حاصل از فروش سرمایه گذاری که به دلیل کسب سود 1302 میلیارد ریالی ناشی از فروش پروژه های در جریان بوده است که در کنار سایر فعالیت های اصلی شرکت منجر به افت 36% سود ناخالص شده است.
13941122بمپنا139412299 ماهه10840-3151درآمد فروش 80 میلیارد ریال و حاشیه سود ناخالص 3% رشد داشته است که در مجموع منجر به رشد 130 میلیارد ریالی سود ناخالص شده است.

نکته منفی حائز اهمیت افزایش 139% هزینه های متفرقه می باشد که تماما مربوط به تشدید زیاندهی به همین میزان بوده است.
13941122کاذر139412299 ماهه13100%-7111رشد 3% فروش کل و حاشیه سود ناخالص منجر به رشد 33% سود ناخالص شده است.

اما افت 99% سایر درآمدهای عملیاتی و 57% درآمدهای متفرقه منجر به کاهش شدید سود هر سهم شده است.
13941122خکار139412299 ماهه700-9115افت 42% فروش کل در نتیجه کاهش حجم فروش مجموعه واتر پمپ و دریچه هوا به عنوان محصولات اصلی شرکت و هم چنین افت 21% حاشیه سود ناخالص منجر به افت 76% سود ناخالص شده است.
13941122شیران1394093012 ماهه7300-2099افت 8% فروش کل عمدتا به دلیل کاهش نرخ فروش نرخ الکیل بنزن خطی و الکیلات سنگین

با توجه به افت رخ داده در فروش به شرح بالا و هم چنین افت 1% حاشیه سود ناخالص، شاهد افت 13% سود ناخالص می باشیم.

هزینه های عمومی و اداری و فروش افزایش 46% داشته که در نتیجه افزایش شدید عوارض پرداختی و هزینهه ای حمل و نقل و عوارض گمرکی محصولات صادراتی می باشد.

سایر درآمدهای عملیاتی افت 86% داشته و به 58 میلیارد رسیده که به دلیل افت درآمد فروش اقساطی و به ویژه زیانده شدن تسعیر ارز ( بیش از 250 میلیارد ریال افت ) بوده است.
13941122شتران139412299 ماهه20904975افت فروش کل به دلیل کاهش نرخ و حجم فروش اکثر محصولات به ویژه انواع بنزین موتور و نفت کوره و مالچ

حاشیه سود ناخالص به دلیل کاهش قیمت مواد اولیه رشد 1.5% داشته است.

سایر هزینه های عملیاتی 249 میلیارد ریالی 9 ماهه سال مالی جاری در حالی که این آیتم در مدت مشابه سال قبل صفر بوده است که احتمالا در نتیجه زیانده شدن تسعیر ارز بوده است.

علی رغم افزایش شدید وام های کوتاه مدت دریافتی هزینه ههای مالی افت 65% داشته و به 84 میلیارد ریال رسیده است.
13941122شخارک139412299 ماهه17540-3974افت 19% فروش کل در نتیجه کاهش شدید نرخ فروش محصولات

افت 16% حاشیه سود ناخالص و در مجموع افت 39% سود ناخالص
[divide color=”#333232″]

شفاف سازی های شرکت ها

در این قسمت مهم ترین شفاف سازی هایی که شرکت های بورسی ارایه می دهند آورده شده است.تاثیر مثبت یا منفی گزارش های ارایه شده را در صورت امکان نشان خواهیم داد.

تاریخنمادمحتوای شفاف سازیتاثیر بر سود هر سهم
13950124رکیششرکت بر طبق شنیده ها در حال مذاکره جهت انعقاد قرارداد با شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان می باشد که هنوز نهایی نشده استتاثیر با اهمیتی بر سودآوری شرکت در سال مالی 1395 ندارد
13950124وتوصاشرکت در صدد فروش 72.66% از سهام شرکت سرمایه گذاری جامی معادل 87202423 سهم را با قیمت 1297 ریال به فروش خواهد رساند که البته این معامله در تاریخ 23 فروردین ماه قطعیت خواهد یافت-
13950124چکارنملک مشاع شرکت که بین دو شرکت سدید و کارتن ایران می باشد در دو نوبت قیمت گذاری شده است

قیمت توسط سدید دود 51336 میلیون ریال و توسط شرکت کارتن ایران 69630 میلیون ریال برآورد گردیده است

با توجه به اختلاف قیمت شدید مذکور، ارزشگذاری به کارشناس دادگستری واگذار شده که برای این امر نیازمند ارایه مدارک از سوی دو شرکتبوده که هنوز مدارک از سوی شرکت سدید ارایه نشده است در نتیجه ارزش گذاری انجام نشده است

از ططرفی برای این زمین تا پایان سال 94 هنوز مشتری پیدا نشده است
-
13950124غمارگدر صورتی که تمام بدهی های شرکت بازرگانی دولتی به شرکت مارگارین تسویه شود سود هر سهم به 667 ریال می رسد اما با توجه به عدم تسویه کامل، بخشی از آن که معادل 149 ریال به ازای هر سهم می شود در صورت ها اعمال نگردیده است ( با توجه به اصل محافظه کاری )-149 ریال
13950117شاواندلایل تعدیل بودجه 95
مقدار فروش معادل مقدار تولید در نظر گرفته شده است

نرخ فروش سال 1395 معادل نرخ های فروش اعلامی توسط شرکت ملی پالایش و پخش در آذرماه 1394، اعلام شده است

نفت خام معادل 36.41 دلار به ازای هر بشکه و میعانات گازی 35.15 دلار به ازای هر بشکه در نظر گرفته شده است که معادل نرخ اعلامی شرکت ملی پالایش و پخش در آذر 1394 است

نرخ تسعیر جهت تبدیل نرخ فروش محصولات و خوراک خریداری شده معادل 30222 ریال در نظر گرفته شده است

با توجه به راه اندازی واحد HDS، از نفت گاز یورو 4 به جای نفت گاز معمولی استفاده می گردد که دلیل اصلی جهت بهبود حاشیه سود در سال 1395 نسبت به سال قبل از آن می باشد ( در کنار واحد ایزومریزاسیون نفتا که پیش بینی شده در مرداد 1395 به بهره برداری برسد)
دلایل تعدیل بودجه 95
13950116وسکابفروش چهار واحد پروژه الهیه به قیمت کل 186650 میلیون ریال

پروژه فرید افشار نیز با قیمت فروش 96500 میلیون ریال در حال رایزنی می باشد
32 ریال بدون احتساب سود ناشی از فروش پروژه فرید
13950116شرازدلایل تعدیل سود سال های 1394 و 1395
سال 1394
پیش بینی 3 ماهه آخر بر اساس نرخ های آذرماه که توسط شرکت پالایش و پخش منتشر شده گزارش گردیده است

از مهم ترین دلایل تبدیل زیان محقق شده به سود، کاهش مقدار مصرف mbte به دلیل قیمت بالای آن نسبت به بنزین تولیدی می باشد

انجام تعمیرات اساسی واحدهای آیزوماکس و هیدروژن و در نتیجه کاهش تولید محصولات باارزش در سه ماهه اول سال می باشد

از طرفی در پیش بینی سال 94، نرخ فروش 80 دلار محاسبه شده بود در حالی که نرخ میانگین محقق شده 57 دلار بوده است

مفروضات 1395
قیمت نفت خام در سال 1395 معادل 35.94 دلار به ازای هر بشکه با اعمال 5% تخفیف گزارش گردیده است

نرخ تسعیر ارز معادل 30000 ریال در نظر گرفته شده است

هزینه حمل نفت خام 261527 میلیون ریال در نظر گرفته شده که تماما توسط یارانه بازیافت می گردد

درآمدهای متفرقه 435448 میلیون ریال گزارش گردیده که مشتمل بر 392767 میلیون ریال سود سپرده بانکی و مابقی درآمد توزین و بارگیری می باشد
دلایل تعدیل سود سال های 1394 و 1395
13950114خساپادلایل تعدیل بودجه 95
دو شرکت مالیبل سایپا و سایپا کاشان در تاریخ 18 اسفند به فروش رسیده و به همین دلیل در لیست محاسباتی مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها جهت افزایش سرمایه قرار نگرفته است و سود ناشی از آن در آیتم سود حاصل از سرمایه گذاری ها در سال 1394، قرار می گیرد

میزان سود تقسیمی دریافتی از شرکت های ایران رادیاتور، لیزینگ رایان سایپا و سرمایه گذاری سایپا از آیتم سود انباشته به آیتم سود حاصل از سرمایه گذاری ها منتقل خواهد شد
دلایل تعدیل بودجه 95
13950114خساپادلایل تعدیل بودجه 95
دو شرکت مالیبل سایپا و سایپا کاشان در تاریخ 18 اسفند به فروش رسیده و به همین دلیل در لیست محاسباتی مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها جهت افزایش سرمایه قرار نگرفته است و سود ناشی از آن در آیتم سود حاصل از سرمایه گذاری ها در سال 1394، قرار می گیرد

میزان سود تقسیمی دریافتی از شرکت های ایران رادیاتور، لیزینگ رایان سایپا و سرمایه گذاری سایپا از آیتم سود انباشته به آیتم سود حاصل از سرمایه گذاری ها منتقل خواهد شد
دلایل تعدیل بودجه 95
13950114آکنتوردلایل تعدیل بودجه 95
شرکت در مناقصه برگزار شده در سال 94 جهت فروش صندوق های فروشگاهی برنده شده است

بر طبق قرارداد، آکنتور موظف به تحویل 200 هزار دستگاه در سال 94، و در سال های 95 تا پایان 1398، سالانه 500 هزار دستگاه را تحویل دهد

فروش صندوق ها به صورت سلف و در ازای چک های طرف مقابل می باشد و در گزارش شرکت تغییراتی در ارایه سود ناویژه با توجه به ماهیت تسویه، ایجاد می گردد که بایستی به آن ها توجه نمود

هدف این شرکت ورود به بازارهای کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای میانه می باشد

برای تامین مایحتاج مواد اولیه جهت فروش سال جاری شرکت ( صندوق ها ) از فایننس خارجی با نرخ 12% استفاده خواهد شد

شرکت در صدد افزایش سرمایه 400% در دو مرحله می باشد، در مرحله نخست از 200 به 450 میلیارد ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و در مرحله بعد از 450 به 1000 میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی در کنار سود انباشته شرکت می باشد
دلایل تعدیل بودجه 95
13950108وپارسدلایل تعدیل بودجه 94 و 95
- گزارش سود تسهیلات ارزی در درآمدهای غیرمشاع

- بالا بودن درآمد ناشی از مبادلات ارزی در سال 94 به دلیل شناسایی مطالبات بانک از بانک مرکزی بابت ارزهای مرجع می باشد

- افزایش درآمد کارمزد به دلیل افزایش درآمد مورد انتظار ناشی از افمباددلات وجوه از طریق اعتبارات اسنادی می باشد

- مبلغ 264 میلیارد ریال بابت برگشت ذخیره حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها و تبدیل آن به هزینه ها در سال 1394 بوده است
دلایل تعدیل بودجه 94 و 95
13941223ذوبدلایل تعدیل پیش بینی 94 و 95

تعدیل 94
عدم بهره برداری به موقع از پروژه ریل و عدم تحقق فروش پیش بینی شده این محصول با حاشیه سود بالا

سال 95
تولید و فروش ریل و محصولات دیگر با حاشیه سود بالاتر

کاهش بهای محصولات تولیدی به دلیل تغییر در ترکیب مواد اولیه مصرفی

ضمن حفظ بازار محصولات فعلی، در صدد تولید محصولات جدید با حاشیه سود بالاتر می باشد

نرخ فروش ریل در زمان حال 600 دلار می باشد که از همین نرخ در سال 95 استفاده شده است

ازین به بعد به جای کک از مازت استفاده می کند و کک را خود تولید خواهد کرد و ماده اولیه تولید کک زغال سنگ می باشد و به همین دلیل خرید این ماده را 86% افزایش داده است

استفاده از آهن اسفنجی به جای آهن قراضه که خود تولید میکند و به همین دلیل خرید و مصرف گندله به عنوان ماده اولیه آهن اسفنجی 330% افزایش پیدا کرده است
دلایل تعدیل پیش بینی 94 و 95
13941223فارسخرید 19.78% معادل 791019732 عدد از سهام شرکت پتروشیمی کاویان را با قیمت 27697 ریال به ازای هر سهم خریداری کرده استتاثیر مثبت 8 ریالی به ازای هر سهم
13941216غالبرمفروضات بودجه 95
نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه بر اساس نرخ فروش دیماه بوده است

برای خرید دارایی به ارزش 44500 میلیون ریال وام 40 میلیارد ریالی در نظر گرفته شده است
مفروضات بودجه 95
13941216شخارکمفروضات بودجه 95
با توجه به کاهش نرخ فروش، موجودی نزد بانک ها کاهش و به تبع آن سود سپرده بانکی نیز افت پیدا کرده است

درآمدهای حاصل از سرویس های ارایه شده ماشین آلات به دلیل عدم استمرار و توالی در دریافت، لحاظ نگردیده است
مفروضات بودجه 95
13941216تمحرکهمفروضات بودجه 95
شرکت در حال حاضر هیچ قرارداد قطی برای سال 95 ندارد و تمامی تعهدات سال 94 را مدعی است که تا پایان سال به انجام می رساند

بررسی های لازم را جهت احداث نیروگاه تولید برق را در دست اقدام دارد و اقداماتی را نیز انجام داده ولی با توجه به عدم دریافت پاسخ قطعی از سوی وزارت نیرو در بودجه لحاظ نشده است

هم چنین شرکت در صدد اجرایی کردن برنامه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی هاست
مفروضات بودجه 95
13941216پتایرمفروضات پیش بینی 95 و دلایل تعدیل پیش بینی 94

تعدیل 94
کاهش 22% نرخ فروش محصولات به دلیل اشباع بازار از محصولات وارداتی و ورود شرکت به بازار رقابتی

مفروضات بودجه 95
عدم افزایش نرخ فروش
اما به دلیل افزایش تناژ تولید و فروش، کاهش هزینه های تولید به ازای هر واحد روی داده و از 95196 ریال به ازای هر کیلو به 88296 ریال کاهش پیدا کرده است
مفروضات پیش بینی 95 و دلایل تعدیل پیش بینی 94
13941216خپارسمفروضات بودجه 95
افزایش تعداد دستگاه های تولیدی پارس خودرو به 100500 و کاهش فروش پراید اجرتی

برنامه شرکت جهت افزایش سرمایه در سال 95 به منظور خروج شرکت از ماده 141

پیش بینی شرکت مبنی بر وجود تقاضای روبه رشد برای خودرو

استفاده از ارز مبادله ای با توجه به اعتبارات اعطایی از سوی بانک مرکزی
مفروضات بودجه 95
13941212فسربمفروضات بودجه 95
نرخ اعلامی از سوی بازار فلزات لندن برابر 1600 دلار
نرخ تسعیر ارز برابر 35000 ریال
مقدار تولید برابر 4321 تن در نظر گرفته شده است

شرکت از تمام ظرفیت خود بهره برده اما به دلیل عیار پایین مواد اولیه، خروجی کارخانه کمتر از ظرفیت اسمی خواهد بود

نرخ خرید مواد اولیه فسرب وابسته به نرخ اعلامی از سوی بورس فلزات لندن و نرخ تسعیر ارز می باشد، چون هر دو نرخ فوق روند نزولی داشته به همین دلیل قیمت مواد اولیه کاهش داده شده است
مفروضات بودجه 95
13941212فخوزمفروضات بودجه 95
کاهش 16.2% نرخ فروش صادراتی و 10.4% نرخ فروش داخلی به طور میانگین

که در کنار سایر عوامل منجر به کاهش 83% سود هر سهم در سال 95 نسبت به سال 94 شده است
مفروضات بودجه 95
13941212شترانمفروضات بودجه 95
نرخ خرید نفت خام به ازای هر بشکه 44.81 دلار با نرخ تسعیر 30193 ریال در نظر گرفته شده است

مصرف روزانه نفت خام معادل 236500 بشکه

نرخ تسعیر درآمد حاصل از فروش فراورده ها برابر 30196 ریال و نرخ دلاری برابر میانگین 9 ماهه اعلامی شرکت ملی پالایش و پخش و فوب خلیج فارس

نرخ فروش فراورده های ویژه برابر میانگین نرخ های واقعی 11 ماهه اعلامی شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی

مقدار فروش معادل مقدار تولید
مفروضات بودجه 95
13941120خودروبخشی از بدهی شرکت ایران خودرو به شرکت پژو در قالب بسته حمایتی خسارتی فیمابین دو شرکت به مبلغ 11 میلیون یورو منتفی شده است.لازم به ذکر است که شرکت افزایش سرمایه 28% را عملیاتی کرده است.لازم به ذکر است که برای بررسی میزان اثرگذاری این رویداد بر صورت مالی؛ نرخ تبدیل یورو را حدود 37555 ریال در نظر گرفته است.تاثیر مثبت 27 ریالی به ازای هر سهم ( بر اساس سهام جدید )
13941121وبملتافزایش سرمایه 25% تصویب شده در مجمع فوق العاده در شهریور 1394، پس از تهیه گزارش توجیهی و تکمیل نظر حسابرس، برای تصویب و اخذ مجوز، به بانک مرکزی ارسال شده است.0
13941203دلرحذف محصولات وارداتی و کاهش شدید حجم فرروش مکمل های دارویی و ویال استریل و قلم به دلیل حاشیه سود پایین

افزایش نرخ فروش سوسپانسیون، آمپول و انسولین و محصولات فوق که بر خلاف کاهش شدید حجم، نرخ فروش آن ها با رشد شدیدی همراه شده است

کاهش 16% نسبت هزینه های مالی به فروش کل
بیان دلایل تعدیل مثبت 31% برای سال 1395
13941203خکاوهدلایل افت 23% مواد مصرفی
پیش بینی دریافت ارز مبادله ای به جای ارز آزاد و کاهش تعرفه گمرکی ولوو از 20% به 10%

لازم به ذکر است که ارز مبادله ای برای خکاوه، 32639 ریال به ازای هر یورو می باشد

دلایل رشد تعداد فروش دستگاه ها از 3520 به 6934
رفع تحریم ها و امکان واردات و فروش مدل های S310 و ولوو FMX در کنار بهبود فروش محصولات فعلی با توجه به پشم انداز رشد 5% اقتصاد ایران
0
13941203ولساپادلایل تعدیل منفی سال 1395

افزایش شدید هزینه تامین منابع مالی

در سال 1395، تعداد 126 هزار دستگاه با وام 120 میلیون ریالی در حالی که در سال 1394 تعداد 120 هزار دستگاه با وام 85 میلیونی بوده است

جهت پرداخت فروش عمده 3 ماهه پایانی سال 93، به خرید دین در سال 1394 و عمدتا از محل چک های سال 1395 اقدام نموده است
-
13941203مارونمفروضات بودجه
نرخ گاز خوراک به ازای هر تن 240 دلار با نرخ تبدیل 32000 ریالی - ارز مبادله ای

ظرفیت تولید 4423100 تنی

62 درصد ارزش ریالی کل فروش را فروش داخلی و مابقی را فروش صادراتی در نظر گرفته است - نرخ تبدیل را با نرخ ارز آزاد برابر 36000 ریال در نظر گرفته است
دلایل تعدیل سود هر سهم سال 1395
13941203زاگرسسال 1394
کاهش نرخ ناگهانی نرخ فروش متانول در نتیجه افت شدید قیمت جهانی نفت

افزایش نرخ خرید گاز خوراک از 8 سنت به 13 سنت بر طبق مدارک ارسالی از سوی پتروشیمی مبین - تامین کننده خوراک زاگرس

مفروضات سال 1395
نرخ متانولل صادراتی 211 دلار با نرخ تبدیل 35000 ریالی

نرخ خوراک 8.5 سنتی معادل 2639 ریالی و نرخ گاز سوخت 1650 ریالی

نرخ حمل صادراتی برابر 35 دلار به ازای هر تن
دلایل تعدیل سود هر سهم سال 1394 و 1395
13941203زمگساافزایش راندمان تولید از 3713 به 3821 کیلوگرم

افزایش مقدار تولید شیر از 30283 به 34020 تن در سال 95

بهبود 4% حاشیه سود ناخالص به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات در کنار کنترل پیش بینی شده هزینه ها

نرخ فروش شیر را 13600 ریال به ازای هر کیلو اعمال کرده در حالی که بر اساس نرخ مصوب دولت، 14400 ریال می باشد، لازم به ذکر است که در 3 سال گذشته قیمت ها هیچ افزایشی نداشته و ممکن است شرکت درگیر قیمت گذاری رقابتی با سایر رقبا شود
دلایل تعدیل سود هر سهم سال 1395
13941203وساپابرنده مزایده واگذاری 6 درصد از سهام شرکت سایپا شده است

تعداد سهام 1046580000 با نرخ 3500 ریال می باشد

کل مبلغ حاصل برابر 3663030 میلیون ریال می باشد

معامله فوق در راستای تسویه بخشی از طلب شرکت از شرکت سرمایه گذاری رنا می باشد
0
13941203فاراکقرارداد با شرکت هلندی Roodhart جهت راه اندازی خط تولید پمپ های ویژه نفت و گاز و پتروشیمی

در این قرارداد از تجهیزات شرکت ایرانی و دانش شرکت هلندی استفاده خواهد شد
0

[divide color=”#333232″]

برنامه شرکت ها جهت انجام افزایش سرمایه

بستگی به نیاز، شرکت ها برای انجام برخی پروژه ها و یا جبران برخی مخارج و … ، شرکت ها تصمیم به افزایش سرمایه می گیرند.در جدول زیر،خلاصه ای از برنامه افزایش سرمایه شرکت ها مطرح می شود.

تاریخ گزارشنمادسرمایه شرکت پس از افزایش سرمایهدرصد افزایش سرمایهمنابع افزایش سرمایهمصارف هدف افزایش سرمایه
13950124ملت285000000000010مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدیرعایت مقررات و ضوابط بیمه ای طبق مصوبه مورخ 1391/05/01 هیئت وزیران والزام بیمه مرکزی ج.ا.ایران بر افزایش سرمایه شرکت های بیمه جهت افزایش ظرفیت شرکت ها برای قبول ریسک و افزایش نسبت توانگری
13950117خدیزل150000000000050مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدیاصلاح ساختار مالی
13950117درازک410000100سود انباشتهجبران مخارج انجام شده بابت بهسازی بخش جامدات و اصلاح ساختار مالی
13950116فاراک6332847978000188مازاد تجدید ارزیابی زمیناصلاح ساختار مالی
13950116غپاک955493596000438مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ( زمین )اصلاح ساختار مالی
13950116ستران120000000000020مطالبات و آورده نقدی سهامدارانتامین مالی پروژه های خدامی،اراج، حقانی، اریکه و جماران
13950116کفرا391621000000188مازاد تجدید ارزیابی زمیناصلاح ساختار مالی
13950115ولغدر900000000000200مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدیحفظ و توسعه سرمایه مالی و تامین منابع مالی لازم جهت افزایش حجم تسهیلات اعطایی
13950108حخزر1080000000000100مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدیتامین منابع مالی مورد نیاز جهت خرید یک فروند کشتی جدید
13950108دلر400000000000167150 میلیارد از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

100 میلیارد ریال از محل سود انباشته
اصلاح ساختار مالی، الزامات بورس اوراق بهادار و بهبود سرمایه در گردش
13950108خنصیر8716642022359از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی هااصلاح ساختار مالی
13950108ثاباد30000000000050مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدیهزینه های تکمیل پروژه آرامش مشهد
13941223کچاد35000000000000105تماما از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدیجبران مخارج سرمایه گذاری های انجام شده، جبران مخارج مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، و جبران مخارج خرید دارایی های سرمایه ای و طرح های توسعه شرکت
13941223اخابر60000000000000314495320 میلیون ریال از محل وجوه قابل اتقال به سرمایه

9631024 میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی
اجرای طرح های توسعه شبکه روستایی

انجام دیگر طرح های توسعه
13941222شکلر40000000000033.34مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامدارانطرح افزایش ظرفیت 55 تنی کلر
13941222خاذین13251820000001225925182000000 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

300000000000 ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
اصلاح ساختار مالی و خروج شرکت از ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت
13941222خفناور3520000000076مازاد تجدید ارزیابی دارایی هااصلاح ساختار مالی
13941222خساپا46281471000000165مازاد تجدید ارزیابی سرمایه گذاری های بلندمدتاصلاح ساختار سرمایه ( افزایش سرمایه )
13941216خرینگ445000000000205.4مازاد تجدید ارزیابی دارایی هااصلاح ساختار مالی و استفاده از شرایط و مزایای مالیاتی
13941216کساوه5448440000005615000 میلیون ریال از محل سود انباشته

179854 میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
اصلاح ساختار مالی
13941216خزامیا5600000000000133اندوخته مازاد تجدید ارزیابی دارایی هااصلاح ساختار مالی
13941212وصندوق2700000000000088مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدیجبران مخارج انجام شده بابت افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، جبران مخارج سرمایه گذاری های انجام شده و سرمایه گذاری در سهام شرکت پتروشیمیران ( سهامی خاص )
13941212خبهمن10000000000000972535 میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

2058.24 میلیارد ریال از محل سود انباشته

336.76 میلیارد ریال از محل اندوخته طرح و توسعه
مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، جبران مشارکت های انجام شده در افزایش سرمایه های پیشین، سرمایه گذاری در شرکت های بورسی و فرابورسی
13941208خچرخش952094749000217مازاد تجدید ارزیابی دارایی هااصلاح ساختار مالی و استفاده از معافیت مالیاتی ناشی از ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور
13941208حتاید100000000000059سود انباشتهاجرای طرح توسعه ساخت پروژه سیلو و سوله بندر امام خمینی جهت افزایش ظرفیت کاری
13941203کپرور36000000000010065% از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران

35% از محل سود انباشته
خرید سهام شرکت طبس احیا سپاهان

اصلاح ساختار مالی
13941203شنفت100000000000033سود انباشتهاصلاح ساختار مالی
13941203وبهمن275000000000014مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدیجبران مشارکت های انجام شده جهت افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و انجام مشارکت های جدید در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر
13941203فولای1340000000006441 میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

11 میلیارد ریال از محل سود انباشته
مشارکت در افزایش سرمایه شرکتت های سرمایه پذیر
13941124شاراک513000000000043مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدیمشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر ( شرکت نفت کیش قشم )
13941124شپارس400000000300220 میلیارد ریال از محل آورده سهامداران و مطالبات حال شده آنها و 80 میلیارد دیگر از محل سود انباشتهطرح جابه جایی و نوسازی خط سولفوناسیوم قدیم و تجهیز آن به امکانات تولید ( اس.ال.ای.اس )، اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج لنجلم شده بابت واحد سولفوناسیون جدید

[divide color=”#333232″]

سود زیان حاصل از فروش سهم شرکت های سرمایه گذاری

شرکت های سرمایه گذاری، بر اساس سیاست هایی که تعریف کرده اند و هم چنین با توجه به وضعیت بازار و نیازهای نقدینگی، بخشی از سهام خود را به فروش می رسانند و این آیتم را در قسمت سود حاصل از فروش سرمایه گذاری گزارش می نمایند که در واقع بخشی از فعالیت های عملیاتی شرکت به حساب می آید.

تاریخ گزارشنماددوره یکماهه منتهی بهنام شرکت هایی که سهامشان به فروش رسیدهتعداد سهام فروش رفتهمیانگین بهای خرید هر سهمقیمت فروش هر سهمسود ( زیان ) حاصل از کلیه معاملات انجام گرفته ( میلیون ریال )سود ( زیان ) هر سهم ( زیال - بر اساس جدیدترین سرمایه شرکت )
13950117فارس13941229پتروشیمی فجر4898696510001330860293612.06
13950117خعتبار13941229سیمان هگمتان154435152282402-3081-30.81
13950117تیپیکو13941229داروسازی کاسپین تامین630000010161833911163938.5
13950117وساخت13941229سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان1799864212727981125933115.5
13950117دسبحا13941229داروسازی سبحان آنکولوژی2687950099928705028550.1
13950117وتوشه13941229پارس خزر1000000364152101658016.58
13950117والبر13950117سبحان دارو

پخش البرز

داروسازی تولید دارو

داروسازی سبحان انکولوژی
1660459

4199471

2600000


11430000
1584

1017

1132


1177
12140

3643

7728


2870
6756125.98
13950117ثمسکن13941229سرمایه گذاری مسکن پردیس316628910705444142742.86
13950117وصنعت13941229ایران خودرو550000001825433813820946.07
13950117وتوسم13941229نفت بهران

سینا دارو

پتروشیمی مبین

اسناد خزانه اسلامی
1062955

418033

11867421

-
1789

6827

3251

951084
9685

27856

3898

1000000
350567.79
13950116ونیکی13941229پارس الکتریک

پارس خزر
44482219

5572677
1643

1871
9984

12631
46568966.53
13950116وصندوق13941229سرمایه گذاری رنا

ایران خودرو
30000000

4000000
763

1189
2965

3235
786692.91
13950116وتوصا13941229املاک و مستغلات-375180000004428400000083284.38
13950116وبهمن13941229گروه بهمن

پالایش نفت بندرعباس
166294

2000000
1755

5968
2988

4680
96203.5
13950116اعتلا13941229داروسازی سبحان

البرز دارو
2982724

890000
5688

10429
7946

14301
1280630.49
13950115وخارزم13941229هلدینگ غدیر

سرمایه گذاری مسکن

بانک پاسارگاد

کارت اعتباری ایران کیش

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
95009305

104000000

161280000

17974021


8400000
762

1343

809

1041


1010
2572

1177

1238

3446


3756
28011722.4
13950115وپخش13941229داروسازی اکسیر7252830472167427124.52
13950115ورنا13941229خودروسازی سایپا1526736174167534811920085640
13950115وساپا13941229گسترش نفت و گاز پارسیان7500000
44412585-14853-2.44
13941228تاپیکو13941130پالایش نفت اصفهان3213480615222873476251.1
13941212وتوکا13941130حمل و نقل توکا

توکاریل

تولیدی صنایع نسوز توکا
2466056

2075000


150000
1424

1356


2124
3389

2409


4695
147407.37
13941212وصنعت13941130ایران خودرو63737500182528497233024.11
13941212فارس13941130پتروشیمی مبین

پتروشیمی فجر
42169957

199510035
263

999
3626

11499
223671044.74
13941212وخارزم13941130البرز دارو

مدیریت پروژه های نیروگاه مپنا

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
850000


2000000


5564591
7096


5918


1007
13142


9358


4224
318902.55
13941212وگستر13941130لیزینگ ایرانیان1910500019381357-10982-27.46
13941209وتوسم13941130سایپا

کارت اعتباری ایران کیش

کربن ایران

کارت اعتباری ایران کیش ( حق تقدم )

پتروشیمی مبین
17500000


30916621

3397404


10415374

25452579
1277


2789

964


1789

3251
1926


3345

4132


2560

3607
9097120.22
13941209وتوشه13941130پارس خزر

لامپ پارس شهاب

1141272

1480779
362

632
15148

5619
2473324.733
13941209ثمسکن13941130سرمایه گذاری مسکن پردیس
488009010694721206504.13
13941209ختوقا13941130رینگ سازی مشهد1362712546826443054447
13941209پترول13941130پتروشیمی جم10000000417110086591502.98
13941208تیپیکو13941130داروسازی اکسیر553537381714869128774.44
13941208والبر13941130داروسازی تولید دارو

تولید مواد اولیه دبالک
986317

4200000
1132

1003
8711

5157
2772010.66
13941208وتوصا13941130بانک خاورمیانه

مواد ویژه لیا
24538393

32900000
1484

634
3026

2391
10448755
13941208وسکاب13941130فولاد مبارکه اصفهان

تجارت الکترونیک پارسیان

پالایش نفت بندرعباس

پالایش نفت اصهان
45312546


7106380


2952858

3085563
1979


5348


13237

5913
1213


4240


4118

2676
-76821-21.95
13941208وبهمن13941130ملی صنایع مس ایران276000002041141221607-8.93
13941208ونیکی13941130ایران خودرو دیزل

پارس خزر

سرمایه گذاری پارس توشه

قند ارومیه
51369466

1302489


5669013

811439
341

1781


430

285
1040

15306


3645

41476
11303916.15
13941208وپخش13941130داروسازی اکسیر7090254348152301132818.88
13941208ورنا13941130ایران خودرو

صنایع لنت پارسیان پیشرو
4000000


233364
1727


999
2918


1196
5555018.52
13941203اعتلا13941130کی بی سی

البرز دارو

هلدینگ البرز

داروسازی تولید دارو
1906164

331205

7101621

5028233
4758

10330

4555

6844
6460

13885

5724

8000
2766465.87
13941203خعتبار13941130صنعتی و معدنی چادرملو

سیمان تهران

سرمایه گذاری دارویی تامین
15000000


4000000

20000000
3462


5751

5305
2322


1812

6265
1970149.25
13941203وسپه13941130گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

گروه بهمن
630001613113103
1070

2326
1593

2675
116262.16
13941124ختوقا13941030رینگ سازی مشهد2383332847520333714857.15
13941124وساپا13941030معدنی املاح ایران

بانک پاسارگاد
2500000

3627309
2520

2138
9897

1194
151212.48
13941124والبر13941030سبحان دارو

دارویی البرز بالک
3108000

5151634
1584

1003
8948

4465
4072015.67
13941124فارس13941030پتروشیمی مبین15552880026230414405898.81
13941124کروی13941030کالسیمین40 میلیون10781629220669.14
13941124وبهمن13941030پالایش نفت بندرعباس

پتروشیمی اراک
3456620

3609811
6075

6581
2911

4774
-20332-8.4
13941124وبانک13941030پتروشیمیران46744789263226659112314169.12
13941124وغدیر13941030صنایع شیمیایی ایران

هلدینگ صنایع پتروشیمی

سرمایه گذاری دارویی تامین
2400000


7185661

2009414
10450


3571

6212
3710


1718

4495
-36313-0.8
13941124وخارزم13941030گروه بهمن

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
50600000


2011707
1674


1008
1962


3983
205511.65
13941124وتوکا13941030حمل و نقل توکا

خدمات صنایع نسوز توکا
4100000

129330
1368

1882
2517

4484
10444
5.22
13941124وتوشه13941030صنعتی پارس خزر2322154363126743079830.8
13941122وسبحان13941030بام گستر زرین شرق

سرمایه گذاری معادن سبحان

سرمایه گذاری کوثر سبحان

سرمایه گذاری ساختمان سبحان
2500


1


1


1
3080000


5000000


5000000


5000000
13040000


4368000000


4369000000


4386000000
3808129.29
13941122وسبحان13941030بام گستر زرین شرق

سرمایه گذاری معادن سبحان

سرمایه گذاری کوثر سبحان

سرمایه گذاری ساختمان سبحان
2500


1


1


1
3080000


5000000


5000000


5000000
13040000


4368000000


4369000000


4386000000
3808129.29
13941122وسبحان13941030بام گستر زرین شرق

سرمایه گذاری معادن سبحان

سرمایه گذاری کوثر سبحان

سرمایه گذاری ساختمان سبحان
2500


1


1


1
3080000


5000000


5000000


5000000
13040000


4368000000


4369000000


4386000000
3808129.29
13941122وسبحان13941030بام گستر زرین شرق

سرمایه گذاری معادن سبحان

سرمایه گذاری کوثر سبحان

سرمایه گذاری ساختمان سبحان
2500


1


1


1
3080000


5000000


5000000


5000000
13040000


4368000000


4369000000


4386000000
3808129.29
13941122وسبحان13941030بام گستر زرین شرق

سرمایه گذاری معادن سبحان

سرمایه گذاری کوثر سبحان

سرمایه گذاری ساختمان سبحان
2500


1


1


1
3080000


5000000


5000000


5000000
13040000


4368000000


4369000000


4386000000
3808129.29
13941122وسبحان13941030بام گستر زرین شرق

سرمایه گذاری معادن سبحان

سرمایه گذاری کوثر سبحان

سرمایه گذاری ساختمان سبحان
2500


1


1


1
3080000


5000000


5000000


5000000
13040000


4368000000


4369000000


4386000000
3808129.29

[divide color=”#333232″]

 

خبر انتخاب شده برای شما

عوامل رکوردشکنی شاخص بورس | رشد شاخص ادامه‌دار است؟
شاخص کل بورس تهران طی روز گذشته ۱/ ۲ درصد افزایش یافت و قله جدیدی را فتح کرد.
همچنین می توانید مقالات آموزشی "موفقیت در بازار بورس" را با کلیک بر اینجا مطالعه نمایید.