1. مطالب منتشر شده در دسته ی "اخبار قیمت خودرو"
بازار خودروهای وارداتی – ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

قیمت خودرو های وارداتی در بازار معاملات امروز به این شرح است.

بازار خودروهای داخلی – ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

قیمت خودرو های داخلی در بازار معاملات امروز به این شرح است.

بازار خودروهای وارداتی – ۱۳۹۷/۱۰/۲۹

قیمت خودروهای وارداتی در بازار معاملات امروز به این شرح است.

سد جدید ترخیص خودروهای وارداتی
بانک مرکزی مخالفت کرد

 بعد از مصوبه هیات دولت مبنی بر ترخیص خودروهای وارداتی، در شرایطی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول تهیه دستورالعمل اجرایی در این زمینه است که بانک مرکزی با بند یک این مصوبه مخالفت کرده است.

بازار خودروهای وارداتی – ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

قیمت خودرو های وارداتی در بازار معاملات امروز به این شرح است.

بازار خودروهای داخلی – ۱۳۹۷/۱۰/۲۵

قیمت خودرو های داخلی در بازار معاملات امروز به این شرح است.

بازار خودروهای وارداتی – ۱۳۹۷/۱۰/۲۵

قیمت خودرو های وارداتی در بازار معاملات امروز به این شرح است.

بازار خودروهای وارداتی – ۱۳۹۷/۱۰/۲۴

قیمت خودرو های وارداتی در بازار معاملات امروز به این شرح است.

بازار خودروهای وارداتی – ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

قیمت خودرو های وارداتی در بازار معاملات امروز به این شرح است.

بازار خودروهای داخلی – ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

قیمت خودرو های داخلی در بازار معاملات امروز به این شرح است.

قالب خبری