1. مطالب منتشر شده در دسته ی "اخبار مجامع بورس"
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه «وگستر»

مجمع عمومی شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان تقسیم مبلغ یک هزار و ۴۱۰ ریال سود خالص هر سهم و ۵۰۰ ریال سود نقدی برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه «مبین»

در مجمع پتروشیمی مبین به ازای هر سهم سود ۱۸۵ تومانی تقسیم شد.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه «شنفت»

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت نفت پارس (نماد شنفت)، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۸ روز پنج‌شنبه گذشته در محل پالایشگاه این شرکت برگزار شد.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه «ولبهمن»

مجمع عمومی شرکت بهمن لیزینگ تقسیم مبلغ ۵۳۵ ریال سود خالص هر سهم و ۳۵۰ ریال سود نقدی برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه «کاما»

مجمع عمومی شرکت باما تقسیم مبلغ ۶ هزار و ۶۶۶ ریال سود خالص هر سهم و ۶۶۷ ریال سود نقدی برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه «دتولید»

مجمع عمومی شرکت داروسازی تولید دارو تقسیم مبلغ ۷۵۴ ریال سود خالص هر سهم و ۶۸۰ ریال سود نقدی برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه «سخوز»

مجمع عمومی شرکت سیمان خوزستان تقسیم مبلغ ۷۳۵ ریال سود خالص هر سهم و یک هزار ریال سود نقدی برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه «هرمز»

مجمع عمومی شرکت فولاد هرمزگان جنوب تقسیم مبلغ ۶۰۰ ریال سود خالص هر سهم و ۱۵۰ ریال سود نقدی برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه «شگویا»

نخستین مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پتروشیمی تندگویان به ازای هر سهم سال ۹۸ مبلغ ۴۱۰ ریال معادل ۶۴ درصد سود تصویب کرد.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه «ما»

مجمع عمومی بیمه ما تقسیم مبلغ ۵۱۹ ریال سود خالص و ۳۸۰ ریال سود نقدی برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.

قالب خبری