1. مطالب منتشر شده در دسته ی "اخبار مجامع بورس"
گزارش مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بورس کالای ایران

بورس کالا در مجمع عمومی عادی سالانه خود به اتفاق سایر سهامداران برای هرسهم ۲۵۰ریال سود کنار گذاشت.

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه بترانس

شرکت ایران ترانسفو در مجمع عمومی عادی سالانه خود برای هرسهم ۲۵۰ریال سود تقسیم کرد.

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه درازک

مجمع عمومی عادی سالیانه لابراتورهای رازک در مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹در مرکز مطالعات و بهره‌وری و منابع انسانی برگزار گردید.

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه حریل

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت ریل پرداز سیر امروز برگزار شد و به اعتراضات سهامداران پاسخ داده شد.

مجمع عمومی عادی سالانه شلعاب

مجمع عمومی عادی سالانه شلعاب برگزار شد و عملکرد سال ۹۶ و برنامه های سال ۹۷ ازجمله مقاصد صادراتی جدید٬ افزایش صادرات و پیش بینی سود حدود دو میلیارد تومانی به اطلاع سهامداران رسید.

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه چادرملو

مجمع عمومی عادی سالانه چادرملو روز گذشته برگزار شد و عملکرد سال ۹۶ و برنامه‌های سال ۹۷ همچنین پیش‌بینی سود خالص حدود یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی به اطلاع سهامداران رسید.

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۳۹۶ شرانل

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نفت ایرانول در مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ برگزار گردید. شرکت در حالی ۱۰۰۰ ریال سود به ازای هر سهم تقسیم کرد که توانسته بود ۱۰۶۱ ریال سود محقق کند.

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه دسبحا

گروه دارویی سبحان در مجمع عمومی عادی سالانه خود برای هرسهم ۷۵تومان سود تقسیم کرد.

 گزارش مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان خزر

 مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان خزر برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۹۶ در تاریخ ۳۰/۲/۹۶ یکشنبه ساعت ۱۵ با حضور بیش از ۸۲ درصد از سهامداران برگزار شد.

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه شرکت داروسازی کاسپین‌تامین

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت داروسازی کاسپین‌تامین سهامی عام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ روز دوشنبه با حضور ۹۴/۸۸ درصد سهامداران برگزار گردید.

قالب خبری