1. مطالب منتشر شده در دسته ی "اخبار مجامع بورس"
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه “دفارا”

مجمع عمومی شرکت داروسازی فارابی تقسیم مبلغ یک هزار و ۶۳۵ ریال سود نقدی و ۲ هزار و ۲۹۸ ریال سود خالص برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بورس کالای ایران

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت بورس کالای ایران امروز با حضور تعداد زیادی از سهامداران حقیقی برگزار شد؛

اعلام میزان سود «جم پلین»

در مجمع عمومی «جم پلین» که برای اولین بار پس از ورود به بورس برگزار شد سود هر سهم این سهام ۳۲۵ تومان تصویب و تقسیم سود ۱۰۰ درصدی انجام شد.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه “خراسان”

مجمع عمومی شرکت پتروشیمی خراسان تقسیم مبلغ ۲ هزار و ۷۰۰ ریال سود نقدی و سه هزار ۱۲۳ ریال سود خالص برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه “حخزر”

مجمع عمومی شرکت کشتیرانی دریای خزر تقسیم مبلغ ۷۵۰ ریال سود نقدی و ۸۳۹ ریال سود خالص برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه “شرانل”

مجمع عمومی عادی سالانه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ شرکت نفت ایرانول با ثبت بی نظیرترین سال ایرانول از اول تاسیس تاکنون با رشد اکثر شاخص ها در سالن تلاش وزارت کار برگزار شد.

دعوت سهامداران “ساراب” و “پخش” به مجمع عمومی

شرکت‌ سیمان داراب سهامداران خود را به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ دعوت کرد.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه “افق”

امروز مجمع عمومی سالانه فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش برگزار شد. در این مجمع، ۲۷۰ تومان سود نقدی از سود محقق شده ۲۹۸ تومانی تقسیم شد.

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده “فلوله”

مجمع عمومی شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران تقسیم مبلغ سه ریال سود نقدی و ۲۴ ریال سود خالص برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه “فاسمین”

مدیرعامل کالسیمین در مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت از کاهش هزینه‌ها با در نظر گرفتن تمهیداتی به میزان ۴۳ میلیارد تومان خبر داد.

قالب خبری