1. مطالب منتشر شده در دسته ی "اخبار مجامع بورس"
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه “وبهمن”

در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری بهمن، صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۷/۹/۳۰ و گزارش فعالیت هیات‌مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت و سود نقدی به‌ازای هر سهم نماد «وبهمن» به مبلغ ۱۴۰ ریال تصویب شد.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه “واتی”

مجمع عمومی گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند تقسیم مبلغ ۱۸۰ ریال سود نقدی و ۲۹۳ ریال سود خالص برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه “زپارس”

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در مجمع عمومی عادی سالانه، به ازای هر سهم ۷۵۰ریال سود تقسیم کرد.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه “وسکاب”

در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان (صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها)، صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۷/۹/۳۰ و گزارش فعالیت هیات‌مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مارگارین

در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مارگارین، صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت و سود نقدی به‌ازای هر سهم نماد «غمارگ» به مبلغ ۵۰ ریال تصویب شد.

برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده “سرچشمه”

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت مس سرچشمه با نماد بورسی «سرچشمه»، افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ ۲۸۰ میلیارد تومان به ۳۴۰ میلیارد تومان از محل سود انباشته به مبلغ ۶۰ میلیارد تومان امروز ۲۶ فروردین ماه سال جاری تصویب شد.

مجمع «قاروم» برای افزایش ۹۵۶ درصدی سرمایه تصمیم‌گیری می‌کند

قند ارومیه به منظور تصمیم‌گیری برای افزایش سرمایه از محل‌های سود انباشته و محل اندوخته طرح و توسعه مجمع عمومی فوق‌العاده برگزار می‌کند.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه «بعایق»

در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت عایق‌های الکتریکی پارس، صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

در هفته جاری کدام شرکت‌ها به مجمع می‌روند؟

در هفته جاری ۱۶شرکت بازار سهام مجامع عادی سالیانه و عمومی فوق‌العاده برگزار خواهند کرد.

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده “ومعادن”

در مجمع فوق‌العاده شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات که صبح روز گذشته برگزار شد افزایش سرمایه ۱۸ درصدی این شرکت مورد موافقت قرار گرفت.

قالب خبری