1. مطالب منتشر شده در دسته ی "اخبار مجامع بورس"
تاریخ برگزاری مجامع آتی شرکتهای بورسی در سال ۹۷

لیست شرکت های بازار سرمایه که در روزهای آتی مجمع خود را چه از نوع مجمع عمومی عادی سالیانه یا مجمع عمومی عادی فوق العاده برگزار می کنند

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه  غبشهر

شرکت صنعتی بهشهر در مجمع عمومی عادی سالانه خود برای هرسهم ۲۵۰ریال سود تقسیم کرد.

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه قنیشا

شرکت قند نیشابور در مجمع عمومی عادی سالانه برای هرسهم ۳۶ریال سود تقسیم کرد.

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه سکرما

شرکت سیمان کرمان در مجمع عمومی عادی سالانه بین سهامداران خود به ازای هرسهم ۳۴۰ریال سود تقسیم کرد.

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس در مجمع عمومی عادی سالانه برای هرسهم ۲۰۰ریال سود تقسیم کرد.

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه وغدیر

شرکت سرمایه گذاری غدیر در مجمع عمومی عادی سالانه خود برای هر سهم ۱۹۰ریال سود تصویب کرد.

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه سشمال

شرکت سیمان شمال در مجمع عمومی عادی سالانه خود برای هرسهم ۱۶۵ریال سود اختصاص داد.

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه بانک دی

به دلیل زیان ده بودن بانک دی مجمع سالانه این بانک سودی برای سهامداران نداشت.

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه ثمسکن

شرکت سرمایه گذاری مسکن در مجمع عمومی عادی سالانه خود برای هرسهم ۵۰ریال سود کنار گذاشت.

گزارش مجمع عمومی فوق العاده شرکت خاور

مدیرعامل شرکت ایران خودرو دیزل خبر داد که این شرکت در سال اول طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی ١۴ هزار خودرو تولید می کند.

قالب خبری