1. مطالب منتشر شده در دسته ی "اخبار مجامع بورس"
تعیین سود ۲۶۵۰ ریالی هر سهم “غگل” در مجمع عمومی

مجمع عمومی شرکت گلوکوزان تقسیم مبلغ ۲ هزار و ۶۵۰ ریال سود نقدی و ۲ هزار و ۹۹۱ ریال سود خالص برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.

رشد قابل توجه سود تامین سرمایه امین

مجمع عمومی سال مالی منتهی به پایان شهریور ۹۸ شرکت تامین سرمایه امین (سهامی خاص) با حضور ۱۰۰درصد سهامداران برگزار شد.

برگزاری مجمع فوق‌العاده «فملی» و تشریح برنامه های آینده آن

مجمع فوق‌العاده شرکت ملی مس ایران به منظور تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه ۳۰ درصدی از محل سود انباشته امروز در سالن خلیج فارس موسسه پژوهشگاه نیرو برگزار شد.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه «ثالوند»

مجمع عمومی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن الوند تقسیم مبلغ ۴۳ ریال سود نقدی و ۲۸۸ ریال سود خالص برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.

برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده بانک دی

در مجمع عمومی فوق‌العاده بانک دی که روز هشتم دی ماه برگزار شد اعضای جدید هیئت مدیره این بانک انتخاب و معرفی شدند.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه «شپدیس»

مجمع عمومی شرکت پتروشیمی پردیس تقسیم مبلغ ۲ هزار و ۸۰ ریال سود نقدی و ۳ هزار و ۹۱۸ ریال سود خالص برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.

خروج پتروشیمی خلیج فارس از مدیریت «نوری»
در مجمع پتروشیمی نوری مشخص شد:

این مجمع که با هدف انتخاب اعضای هیئت مدیره برگزار شده بود، با حضور بیش از ۸۴ درصد سهام‌داران رسمیت یافت و صنایع پتروشیمی خلیج فارس از مدیریت این شرکت خارج شد.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه «سدشت»

مجمع عمومی شرکت سیمان دشتستان تقسیم مبلغ ۱۶۰ ریال سود نقدی و ۲۴۸ ریال سود خالص برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه «سشرق»

مجمع عمومی شرکت سیمان شرق تقسیم مبلغ سه ریال سود نقدی و ۳۱۷ ریال سود خالص برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه «کرمان»

مجمع عمومی شرکت سرمایه‎گذاری توسعه و عمران استان کرمان تقسیم مبلغ ۱۷۰ ریال سود نقدی و یک هزار و ۴۹۶ ریال سود خالص برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.

قالب خبری