1. مطالب منتشر شده در دسته ی "اخبار مجامع بورس"
گزارش مجامع عمومی عادی و فوق العاده سالانه فخاس

مجامع عمومی عادی و فوق العاده سالانه شرکت فولاد خراسان «سهامی عام» برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ با حضور ۰۷/۹۷ درصد صاحبان سهام برگزارشد.

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت میدکو

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه در مجمع عمومی عادی سالانه خود برای هرسهم ۱۶۰ریال سود کنار گذاشت.

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه ولملت

شرکت واسپاری ملت در مجمع عمومی عادی سالانه برای هرسهم ۱۰۰ریال سود تقسیم کرد.

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه دشیمی

شرکت شیمی دارویی داروپخش در مجمع عمومی عادی سالانه خود برای هرسهم ۴۷۰ریال سود اختصاص داد.

کدام شرکت‌ها به مجمع می‌روند؟

۳۷ شرکت برای برگزاری ۳۹ مجمع در هفته جاری اطلاعیه منتشر کرده اند. از میان این شرکت ها، ۳۳ شرکت درباره تصویب صورت‌های مالی و تقسیم سود نقدی تصمیم‌گیری خواهند کرد.

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه به پرداخت

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت به پرداخت ملت برگزار و سود هر سهم در سال مالی گذشته ۱۹۶ تومان تعیین شد

اعلام زمان برگزاری مجمع بیمه آسیا

بیمه آسیا زمان برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام خود را اعلام کرد.

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه شرکت صنایع نسوز توکا

مجمع شرکت فرآورده های نسوزتوکا  تقسیم سود ۶۵ درصدی معادل ٢۵ تومان خالص را از سر گذراند. این شرکت در سال مالی منتهی به پایان اسفند گذشته ٣٨۴ ریال سود محقق کرده بود

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه شرکت صنعتی بهپاک

شرکت صنعتی بهپاک در مجمع عمومی عادی سالانه برای هرسهم ۵۲۲ریال سود تصویب کرد.

به پرداخت ملت ۱۹ اردیبهشت به مجمع می رود

به پرداخت ملت زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام خود را اعلام کرد.

قالب خبری