1. مطالب منتشر شده در دسته ی "اخبار مجامع بورس"
گزارش مجمع عمومی عادی سالانه رانفور

شرکت خدمات انفورماتیک در مجمع عمومی عادی سالانه خود برای هرسهم ۲۰۰تومان سود تقسیم کرد.

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه سخزر

شرکت سیمان خزر در مجمع عمومی عادی سالانه خود برای هرسهم ۱۷تومان سود توزیع کرد.

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه دابور

سهامداران شرکت داروسازی ابوریحان در مجمع عمومی عادی سالانه خود به تقسیم سود ۱۱۰تومانی را دادند.

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه سیمان ایلام

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سیمان ایلام با حضور اکثریت سهامداران، اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، نماینده سازمان بورس و بازرس قانونی تشکیل شد 

گزارش مجمع عمومی‌ عادی سالیانه شرکت پتروشیمی خراسان

مجمع شرکت پتروشیمی خراسان ۳۰ اردیبهشت با حضور بیش از ۹۱ درصد سهامداران برگزار شد. همچنین در مجمع تقسیم ۹۵ درصدی سود به میزان ۱۴۰ تومان به تصویب حاضرین رسید.

گزارش مجمع عمومی عادی  سالیانه پسهند

مجمع شرکت صنایع لاستیکی سهند امروز با حضور بیش از ۷۸ درصدی سهامداران برگزار شد و حاضرین تقسیم سود به ازای هر سهم ۴۰ریال را تصویب کردند.

شرکت آسان پرداخت سهامدارانش را به مجمع دعوت کرد

شرکت آسان پرداخت پرشین آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه خود را منتشر کرد.

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه وسبحان

شرکت سرمایه گذاری سبحان در مجمع عمومی عادی سالانه به اتفاق آرای سهامداران برای هرسهم ۳۰۰ریالی سود تقسیم کرد.

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه فرآور

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (فرآور) در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶در سازمان مدیریت صنعتی ایران برگزار گردید.

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه ساروم

شرکت سیمان ارومیه در مجمع عمومی عادی سالانه برای هرسهم ۴۲۰ریال سود توزیع کرد.

قالب خبری