1. مطالب منتشر شده در دسته ی "اخبار مجامع بورس"
مجوزهای مجامع بانک‌ها

بانک مرکزی مجوز برگزاری مجامع ۲۰ بانک و موسسه اعتباری برای دوره مالی منتهی به اسفند ۹۶ را صادر کرد.

سهامداران «ونوین» سوم مهر به مجمع می‌روند

بانک اقتصاد نوین بعد از به حد نصاب نرسیدن مجمع در نوبت اول، زمان برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام خود را اعلام کرد.

گزارش مجمع عمومی عادی بانک ملت

محمد بیگدلی مدیر عامل بانک ملت، در مجمع این بانک در سخنانی گفت: به منظور خروج از بنگاه داری در سال ۹۷، برج جام بانک ملت به فروش رفته و بخشی تبدیل به دارایی و نقدینگی در آمد

گزارش مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده وبصادر

مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده سال مالی ٩۶ بانک صادرات ایران با حضور دارندگان حداکثر سهام صبح امروز دوشنبه ٢٩ مردادماه برگزار شد و صورت‌های مالی بانک به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت.

گزارش مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک تجارت

تصویب صورت های مالی بانک تجارت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ ، سهامداران را به عملکرد این بانک امیدوار کرد .

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه نبروج

مجمع سالانه نساجی بروجرد در نوبت دوم با پیش‌بینی زیان و بدون تقسیم سود به پایان رسید

گزارش  مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده وصنعت

مصونیت در برابر کاهش ارزش ریال برایمان یک اصل است تجریشی گفت: اصل استراتژی ما سرمایه گذاری در سهام دلاری است، که در صورت کاهش ریال ارزششان افزایش یابد

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه وپسا

مجمع سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس با دستور کار تقسیم سود اندک به پایان رسید.

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه سدبیر

مجمع سالانه سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان در حالی بدون تقسیم سود به پایان رسید که بر مبنای گزارش مدیرعامل موضوع مرحله دوم نیاز به تامل بیش‌تر دارد

گزارش مجمع عمومی سالانه و فوق‌العاده خبهمن

مجمع سالانه و فوق‌العاده گروه بهمن در حالی برگزار شد که هیات مدیره تدابیر شرکت برای بعد از دور اول تحریم‌های جدید آمریکا را چارچوب‌بندی کرده و قصد دارد در قالب برنامه‌های مدیریت به اجرا بگذارد.

قالب خبری