1. مطالب منتشر شده در دسته ی "اخبار مجامع بورس"
گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه افست

مجمع عادی به طور سالانه شرکت افست با حضور ٧١ درصد از سهامداران تشکیل جلسه داد. 

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه بانک سامان

مجمع عادی به طور سالانه بانک سامان عصر دیروز برگزار شد

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ساختمان اصفهان

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ساختمان اصفهان روز گذشته با حضور اکثریت سهامداران، اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، نماینده سازمان بورس و بازرس قانونی تشکیل شد

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آ.س.پ

مجمع عمومی عادی سالانه سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۹۶ شرکت آ.س.پ صبح روز جاری با حضور بیش از ۸۹ درصد سهامداران برگزار شد

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه  قثابت

مجمع عادی سالیانه شرکت کارخانجات تولیدی و صنعتی ثابت خراسان در نوبت دوم با حضور سهامداران, اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، نماینده سازمان بورس و بازرس قانونی برگزار شد.

زمان برگزاری مجمع بیمه تعاون مشخص شد

زمان برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت بیمه تعاون اعلام شد.

تاریخ برگزاری مجامع آتی شرکتهای بورسی در سال ۹۶

لیست شرکت های بازار سرمایه که در روزهای آتی مجمع خود را چه از نوع مجمع عمومی عادی سالیانه یا مجمع عمومی عادی فوق العاده برگزار می کنند

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه بانک مسکن

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک مسکن بر  توسعه ای شدن این بانک تاکید کرد.

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه بانک ملی ایران

مجمع عمومی عادی سالانه بانک ملی ایران با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی،  برگزار و صورت‌های مالی سال ۹۵ بانک تصویب شد.

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه بانک سینا

بانک سینا در نظر دارد تا با توجه به کاهش درآمدهای بانک از محل سود سپرده روی  آوردن به درآمدهای مشاع روی آورد.

قالب خبری
از همین حالا در جریان پیش بینی بزرگان بازار باشید