1. مطالب منتشر شده در دسته ی "مصاحبه"
پیش بینی ۲۵ نفر از بزرگان بازار طلا و ارز از آینده قیمتی آن ها

پیش بینی ۲۵ نفر از بزرگان بازار طلا و ارز از آینده قیمتی آن ها

گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با مدیرعامل سیمان فارس نو درخصوص برنامه جدید صادراتی این شرکت

شرکت سیمان فارس نو تنها شرکت سیمانی موجود در صنعت سیمان بوده که بالاتر از ظرفیت خود تولید می کند.

پیش بینی ۹۹ نفر از بزرگان بورس از آینده بازار

پیش بینی ۹۹ نفر از بزرگان بورس از آینده بازار

گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با مدیرعامل دجابر درخصوص اتفاقاتی که این شرکت را متحول می کند

گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با مدیرعامل دجابر درخصوص اتفاقاتی که این شرکت را متحول می کند

پیش بینی ۵۶ نفر از بزرگان بازار مسکن از آینده وضعیت قیمت مسکن ۹۶

پیش بینی ۵۶ نفر از بزرگان بازار مسکن از آینده بازار

گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با مدیر تحلیل یک کارگزاری درخصوص اثرات انتخابات ریاست جمهوری بر بورس

گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با مدیر تحلیل یک کارگزاری درخصوص اثرات انتخابات ریاست جمهوری بر بورس

گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با مدیرعامل سیمان خاش درخصوص وضعیت شرکت و برنامه فروش سیمانی ها

مدیرعامل سیمان خاش در گفتگو با رادیوسهام وضعیت فروش سیمانی ها را تشریح کرد.

گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با مدیرعامل البرز دارو درخصوص تاثیرات تک نرخی شدن ارز بر این شرکت و دارویی ها

گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با مدیرعامل البرز دارو درخصوص تاثیرات تک نرخی شدن ارز بر این شرکت و دارویی ها

گفتگوی اختصاصی رادیو سهام با مدیرعامل توسعه گوهران امید درخصوص برنامه های این شرکت

گفتگوی اختصاصی رادیو سهام با مدیرعامل توسعه گوهران امید درخصوص برنامه های این شرکت

گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با رئیس هیئت مدیره قشرین درخصوص وضعیت پیش روی شرکت

گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با رئیس هیئت مدیره قشرین درخصوص وضعیت پیش روی شرکت

قالب خبری
از همین حالا در جریان پیش بینی بزرگان بازار باشید