1. مطالب منتشر شده در دسته ی "اخبار بورس"
یک خبر خوش برای صادرکنندگان سنگ آهن

یک خبر خوش برای صادرکنندگان سنگ آهن

پتروشیمی ها، قربانی قیمت خوراک گازی

پتروشیمی ها، قربانی قیمت خوراک گازی

مدیرعامل وبانک از شرکت خود این گونه می گوید

مدیرعامل وبانک از شرکت خود این گونه می گوید

سنگ آهنی ها بار دیگر خبرساز شدند

سنگ آهنی ها بار دیگر خبرساز شدند

تعیین نرخ دلار و قیمت نفت در بودجه ۹۵

تعیین نرخ دلار و قیمت نفت در بودجه ۹۵

تعدیل منفی این شرکت ها با نرخ خوراک ۱۳ سنتی

تعدیل منفی این شرکت ها با نرخ خوراک ۱۳ سنتی

این بانک بورسی می تواند ۸% تعدیل مثبت دهد

این بانک بورسی می تواند ۸% تعدیل مثبت دهد

کلید هتل های سمگا در دست فرانسوی ها

کلید هتل های سمگا در دست فرانسوی ها

قالب خبری