1. مطالب منتشر شده در دسته ی "اخبار قیمت مسکن"
مطالبات بازارمسکن از دولت روحانی چه خواهد بود؟
مسکن منتظر نگاه دولت آینده

کارشناسان حوزه مسکن با توجه به تمدید دولت روحانی اجرای سیاست های تشویقی و حمایتی درحوزه مسکن را برای شکل گیری عرضه وتقاضا متعادل ، ارائه مسکن با کیفیت ومکان مناسب برای قشر کم درآمد و حمایت سرمایه گذاران بخش خصوصی را عوامل تاثیرگذار دانستند.

پیش بینی حرکت به سوی رونق در بازار مسکن

پیش بینی حرکت به سوی رونق در بازار مسکن

شرایط دریافت وام مسکن برای مالکان غیر شش‌دانگی

شرایط دریافت وام مسکن برای مالکان غیر شش‌دانگی

مردم، چشم به راه خروج مسکن از رکود

مردم، چشم به راه خروج مسکن از رکود

انتظار رونق در بازار مسکن از دولت تدبیر و امید

انتظار رونق در بازار مسکن از دولت تدبیر و امید

پیش بینی تأثیرات نتیجه انتخابات بر وضعیت بازار مسکن

پیش بینی تأثیرات نتیجه انتخابات بر وضعیت بازار مسکن

بررسی عوامل مؤثر برای رسیدن به تعادل و رونق در بازار مسکن

پیش بینی عوامل مؤثر برای رسیدن به تعادل و رونق در بازار مسکن

پیش بینی ۲ فرصت تازه پیش روی بازار مسکن بعد از انتخابات

۲ فرصت تازه پیش روی بازار مسکن بعد از انتخابات

تحلیل وضعیت روند ساخت و سازهای مسکن مهر

تحلیل وضعیت روند ساخت و سازهای مسکن مهر

تشریح اوضاع فعلی بازار مسکن و علل رکود آن

تشریح اوضاع فعلی بازار مسکن و علل رکود آن

قالب خبری