1. مطالب منتشر شده در دسته ی "اخبار قیمت مسکن"
شرایط دریافت وام مسکن برای مالکان غیر شش‌دانگی

شرایط دریافت وام مسکن برای مالکان غیر شش‌دانگی

مردم، چشم به راه خروج مسکن از رکود

مردم، چشم به راه خروج مسکن از رکود

انتظار رونق در بازار مسکن از دولت تدبیر و امید

انتظار رونق در بازار مسکن از دولت تدبیر و امید

پیش بینی تأثیرات نتیجه انتخابات بر وضعیت بازار مسکن

پیش بینی تأثیرات نتیجه انتخابات بر وضعیت بازار مسکن

بررسی عوامل مؤثر برای رسیدن به تعادل و رونق در بازار مسکن

پیش بینی عوامل مؤثر برای رسیدن به تعادل و رونق در بازار مسکن

پیش بینی ۲ فرصت تازه پیش روی بازار مسکن بعد از انتخابات

۲ فرصت تازه پیش روی بازار مسکن بعد از انتخابات

تحلیل وضعیت روند ساخت و سازهای مسکن مهر

تحلیل وضعیت روند ساخت و سازهای مسکن مهر

تشریح اوضاع فعلی بازار مسکن و علل رکود آن

تشریح اوضاع فعلی بازار مسکن و علل رکود آن

آغاز تکاپو در بازار اوراق تسهیلات مسکن

آغاز تکاپو در بازار اوراق تسهیلات مسکن

رمزگشایی از عقب نشینی خریداران از واحدهای نوساز

رمزگشایی از عقب نشینی خریداران از واحدهای نوساز

قالب خبری