بانکی ها و موضوع جنجالی سوئیفت برای آنها

بانکی ها و موضوع جنجالی سوئیفت برای آنها

افزایش قیمت سیمان در سال جدید

درصد افزایش قیمت سیمان در سال جدید

۹۵ ، سال رونق بورس اما نه به شدت ۹۱ و ۹۲

(No Ratings Yet) Loading… مرور متغیرهای اثرگذار بر بورس در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که اثر اغلب متغیرها بر بورس مثبت خواهد بود و انتظار می‌رود که بورس در سال جدید روند صعودی داشته باشد. البته انتظار نمی‌رود که رونق ایجاد‌شده امسال، به شدت سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ باشد. به گزارش رادیوسهام، بازار سهام به […]

اخرین خبرها از گروه مپنا و قرارداد توسعه پارس جنوبی

اخرین خبرها از گروه مپنا و قرارداد توسعه پارس جنوبی

گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با مدیرعامل شرکت سبحان دارو در خصوص برنامه های شرکت در سال جدید

گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با مدیرعامل شرکت سبحان دارو در خصوص برنامه های شرکت در سال جدید

دلایل گرمی بورس در سردترین فصل پارسال

دلایل گرمی بورس در سردترین فصل پارسال

پیش بینی وزیر راه و شهرسازی از روند معاملات در بورس

پیش بینی وزیر راه و شهرسازی از روند معاملات در بورس

مقاومت در برابر افزایش بهای خوراک پتروشیمی ها

مقاومت در برابر افزایش بهای خوراک پتروشیمی ها

پیش بینی افق روشن پالایشی و پتروشیمی ها

پیش بینی افق روشن پالایشی و پتروشیمی ها

گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با مدیرعامل کارگزاری بانک دی در خصوص صنایع برتر بورسی در سال ۹۵

گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با مدیرعامل کارگزاری بانک دی در خصوص صنایع برتر بورسی در سال ۹۵

مدیرعامل پالایشگاه تبریز اینگونه از وضعیت شرکت خود می گوید

مدیرعامل پالایشگاه تبریز اینگونه از وضعیت شرکت خود می گوید

قالب خبری