پیش بینی رییس هیأت مدیره آرمان آتی از رشد بازار

پیش بینی رییس هیأت مدیره آرمان آتی از رشد بازار

گفتگوی اختصاصی رادیو سهام با مشاور خودرویی وزیر صنعت در خصوص دلیل منفی خوردن اخیر خودرویی ها

گفتگوی اختصاصی رادیو سهام با مشاور خودرویی وزیر صنعت در خصوص دلیل منفی خوردن اخیر خودرویی ها

چشم انداز بازار فولاد

چشم انداز بازار فولاد در سال ۹۵

بانکی ها و موضوع جنجالی سوئیفت برای آنها

بانکی ها و موضوع جنجالی سوئیفت برای آنها

افزایش قیمت سیمان در سال جدید

درصد افزایش قیمت سیمان در سال جدید

۹۵ ، سال رونق بورس اما نه به شدت ۹۱ و ۹۲

(No Ratings Yet) Loading… مرور متغیرهای اثرگذار بر بورس در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که اثر اغلب متغیرها بر بورس مثبت خواهد بود و انتظار می‌رود که بورس در سال جدید روند صعودی داشته باشد. البته انتظار نمی‌رود که رونق ایجاد‌شده امسال، به شدت سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ باشد. به گزارش رادیوسهام، بازار سهام به […]

اخرین خبرها از گروه مپنا و قرارداد توسعه پارس جنوبی

اخرین خبرها از گروه مپنا و قرارداد توسعه پارس جنوبی

گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با مدیرعامل شرکت سبحان دارو در خصوص برنامه های شرکت در سال جدید

گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با مدیرعامل شرکت سبحان دارو در خصوص برنامه های شرکت در سال جدید

دلایل گرمی بورس در سردترین فصل پارسال

دلایل گرمی بورس در سردترین فصل پارسال

قالب خبری