1. نوشته هایی با برچسب ، شرکت داروسازی دکتر عبیدی
محصولات جدید دعبید وارد بازار شد

“دعبید” دو محصول جدید با نام Mylodeq25 و Quigil50,100 درتیرماه به بازار فروش و دو محصول Quigil 50.75.100 و Mylodeq 5.10.15 تولید و به بازار دارو عرضه شده است.

قالب خبری