1. نوشته هایی با برچسب آثار تحریم ها
آثار کم‌رنگ تحریم‌ها بر سودآوری شرکت‌های بورسی
ورود یک ابزار مالی جدید در آذرماه

نقش صندوق توسعه بازارسرمایه،رمز و راز ماندگاری صاحبان سرمایه،تحریم‌ها و آثار آن بر سودآوری شرکت‌ها و ورود یک ابزار جدید مالی از جمله موضوعات مطرح شده توسط علی صحرایی، مدیر عامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران در این گفتگو است.

قالب خبری