1. نوشته هایی با برچسب آورده نقدی
۳۶ شرکت مجوز افزایش سرمایه گرفتند
از سوی مدیریت نظارت بر بازار اولیه در 6 ماهه اول 97؛

نگاهی به مجوزهای صادره نشان می دهد، ۳۲ درصد افزایش سرمایه ها از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و مابقی از محل سود انباشته و اندوخته ها تامین شده است .

قالب خبری