1. نوشته هایی با برچسب ابزار مالی اروپا
تصمیم اتریش درباره سازوکار تجارت با ایران

بر مبنای گزارش نشریه تیرول اتریش میزبانی از سازوکار SPV برای تجارت با ایران را رد کرد.

تعهد فرانسه به هدایت تلاش های اتحادیه اروپا برای جلوگیری از تحریم های ایران
وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه اعلام کرد

وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه با بیان اینکه پاریس تلاش خواهد کرد که تلاش های اتحادیه اروپا برای جلوگیری از تحریم های واشنگتن علیه ایران را هدایت کند گفت: «اروپا اجازه نخواهد داد آمریکا پلیس تجاری جهان باشد.»

قالب خبری