1. نوشته هایی با برچسب احمد چراغ مدیرعامل شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران
گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با مدیرعامل پمپ سازی ایران درخصوص حضور در مناقصه انتقال آب خلیج فارس

شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران به عنوان تولید کننده پمپ در ایران در این صنعت فعالیت می کند.

قالب خبری