1. نوشته هایی با برچسب ارز مسافرتی
قیمت ارز مسافرتی امروز ۹۷/۰۹/۲۱| یورو ۱۱۶۷۲ تومان شد

شعب منتخب بانکی امروز قیمت فروش ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۱ هزار و ۶۷۲ تومان اعلام کرده اند.

قیمت ارز مسافرتی امروز ۹۷/۰۹/۱۹| یورو ۱۲۸۱۳ تومان شد

شعب منتخب بانکی امروز قیمت فروش ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۲ هزار و ۸۱۳ تومان اعلام کرده اند.

قیمت ارز مسافرتی امروز ۹۷/۰۹/۱۷| یورو ۱۳۲۳۵ تومان شد

شعب منتخب بانکی امروز قیمت فروش ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۳ هزار و ۲۳۵ تومان اعلام کرده اند.

قیمت ارز مسافرتی امروز ۹۷/۰۹/۱۴| یورو ۱۳۱۱۵ تومان شد

شعب منتخب بانکی امروز قیمت فروش ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۳ هزار و ۱۱۵ تومان اعلام کرده اند.

قیمت ارز مسافرتی امروز ۹۷/۰۹/۱۳| یورو مسافرتی ارزان شد

شعب منتخب بانکی امروز قیمت فروش ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۳ هزار و ۲۰۶ تومان اعلام کرده اند.

قیمت ارز مسافرتی امروز ۹۷/۰۹/۱۲| یورو مسافرتی گران تر از صرافی ملی شد

شعب منتخب بانکی امروز قیمت فروش ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۳ هزار و ۴۳۰ تومان اعلام کرده اند.

قیمت ارز مسافرتی امروز ۱۳۹۷/۰۹/۱۱

شعب منتخب بانکی امروز قیمت فروش ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۲ هزار و ۹۹۱ تومان اعلام کرده اند.

قیمت ارز مسافرتی امروز ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

شعب منتخب بانکی امروز قیمت فروش ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۲ هزار و ۴۱۴ تومان اعلام کرده اند.

قیمت ارز مسافرتی امروز ۱۳۹۷/۰۹/۰۵

شعب منتخب بانکی امروز قیمت فروش ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۳ هزار و ۵۲۰ تومان اعلام کرده اند.

قیمت ارز مسافرتی امروز ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

شعب منتخب بانکی امروز قیمت فروش ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۳ هزار و ۸۸۹ تومان اعلام کرده اند.

قالب خبری