1. نوشته هایی با برچسب استانداردهای بین المللی گزارشات مالی
کاهش زیان بانک صادرات|۶۱ بدهکار با بدهی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان

مشکلاتی که می‌تواند از ناحیه این رقابت ناسالم ایجاد شود، از دو منظر قابل بررسی است.  

قالب خبری