1. نوشته هایی با برچسب افزایش سرمایه دکپسول
موافقت بازرس حسابرس سازمان با افزایش سرمایه ۵۰ درصدی «دکپسول»

حسابرس سازمان در اعلام نظر خود درباره پیشنهاد افزایش سرمایه ۵۰ درصدی «دکپسول» موافقت خود را اعلام کرده است.

قالب خبری