1. نوشته هایی با برچسب افزایش سرمایه
با افزایش سرمایه معقول ۲۲۲ درصدی بانک صادرات ایران موافقت شد

از میان شرکت‌ها و بانک‌هایی که در این برهه زمانی تقاضای افزایش سرمایه داده‌اند، با افزایش سرمایه معقول ۲۲۲ درصدی بانک صادرات ایران موافقت شده است.

سه شرکت داروسازی مجوز افزایش سرمایه گرفتند

سه شرکت گلتاش، داروسازی تهران شیمی و سینا دارو مجوزافزایش سرمایه ۱۰۰، ۲۰۰ و ۱۰۰ درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

افزایش سرمایه “وبصادر” به جریان افتاد

بانک صادرات ایران از ارسال گزارش توجیهی افزایش سرمایه خود به حسابرس و بازرس قانونی بانک خبر داد.

موافقت سازمان بورس با افزایش سرمایه فولاد مبارکه از محل سودانباشته

سازمان بورس با افزایش سرمایه ۵.۵ هزارمیلیارد تومانی فولاد مبارکه اصفهان از محل سود انباشته موافقت کرد.

پیشنهاد افزایش سرمایه دو شرکت دارویی

هیات مدیره شرکت داروسازی تهران دارو پیشنهاد افزایش سرمایه ۵۰ درصدی و هیات شرکت داروسازی شهید قاضی پیشنهاد افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی را به مجمع عمومی فوق‌العاده خود پیشنهاد دادند.

مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی “مارون” صادر شد

سازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی شرکت پتروشیمی مارون از محل سود انباشته موافقت کرد.

۴ شرکت بورسی مجوز افزایش سرمایه از بورس گرفتند

۴ شرکت بورسی مجوز افزایش سرمایه ۱۱۷، ۸ ، ۶۷ و ۵۰ درصدی را از سازمان بورس گرفتند و با کاهش یا افزایش قیمت و صف خرید روبرو شدند.

افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی بیمه رازی

شرکت بیمه رازی جزییات افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی معادل ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالی صاحبان سهام خود را اعلام کرد.

افزایش سرمایه ۱۰۰درصدی در «سمگا»

شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران قصد دارد سرمایه خود را ۱۰۰درصد افزایش دهد.

پیشنهاد افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی “شگل”
در مجمع عمومی مطرح شد؛

هیات مدیره شرکت گلتاش پیشنهاد افزایش سرمایه ۵۰ میلیارد ریالی، معادل ۱۰۰ درصد را به مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت پیشنهاد داد.

قالب خبری