1. نوشته هایی با برچسب بازار فیزیکی
عرضه آیزوریسایکل و گاز مایع در بورس انرژی

عرضه بیش از ۷ هزار تن انواع فرآورده هیدروکربوری روز جاری در بازار فیزیکی بورس انرژی نهایی می شود.

ترافیک عرضه‌ها در بازار فیزیکی بورس انرژی

ترافیک عرضه‌ها در بازار فیزیکی بورس انرژی

عبور ارزش کل معاملات بورس انرژی از مرز ۳۰ ‌هزار میلیارد ریال

عبور ارزش کل معاملات بورس انرژی از مرز ۳۰ ‌هزار میلیارد ریال

قالب خبری