1. نوشته هایی با برچسب بازار فیزیکی
ترافیک عرضه‌ها در بازار فیزیکی بورس انرژی

ترافیک عرضه‌ها در بازار فیزیکی بورس انرژی

عبور ارزش کل معاملات بورس انرژی از مرز ۳۰ ‌هزار میلیارد ریال

عبور ارزش کل معاملات بورس انرژی از مرز ۳۰ ‌هزار میلیارد ریال

قالب خبری