1. نوشته هایی با برچسب بازار پایه فرابورس
عرضه بلوک ۳۱.۷ درصدی زنجان

روز شنبه ۲۴ تیر بیش از ۵۲۹ میلیون و ۱۰۷ هزار سهم این شرکت قبل از بهره برداری، توسط کارگزاری مهرآفرین به قیمت پایه هر سهم ۱۰۰ تومان و معادل کمتر از ۵۳ میلیارد تومان، بطور یکجا و نقد روانه میز فروش می شود.

قالب خبری
از همین حالا در جریان پیش بینی بزرگان بازار باشید