1. نوشته هایی با برچسب بازگشت خودروهایی فرانسوی
واکنش به ماجرای بازگشت خودروهای فرانسوی

دبیر انجمن خودروسازان گفت: بازگشت خودروهایی فرانسوی به ایران با وجود تحریم‌ها بعید است.

قالب خبری