1. نوشته هایی با برچسب بانک های ایران
ابراز تأسف کمیسیون اروپا از تصمیم سوئیفت درباره بانک‌های ایران

کمیسیون اروپا تصمیم «سوئیفت» برای تعلیق دسترسی برخی بانک‌های ایرانی را تاسف‌بار نامید.

قالب خبری