1. نوشته هایی با برچسب بعایق
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه «بعایق»

در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت عایق‌های الکتریکی پارس، صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

قالب خبری