1. نوشته هایی با برچسب بکهنوج
گزارش مجمع عمومی عادی سالانه بکهنوج

شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج در مجمع عمومی عادی سالانه به ازای هرسهم ۱۳۰تومان سود تقسیم کرد.

بررسی تاثیر افزایش احتمالی قیمت برق بر بمپنا و بکهنوج

مطابق قانون برنامه ششم ، وزارت نیرو بایستی  قیمت آب و برق را افزایش داده تا در  پایان برنامه ششم به قیمت واقعی برسد. صحبت هایی از افزایش ۱۰ درصدی تعرفه برق برای مصرف کنندگان مطرح شده است.

گفتگوی اختصاصی رادیو سهام با قائم مقام مدیرعامل بکهنوج درباره عرضه اولیه این سهم

گفتگوی اختصاصی رادیو سهام با قائم مقام مدیرعامل بکهنوج درباره عرضه اولیه این سهم

قالب خبری