1. نوشته هایی با برچسب تسعیر ارز بانک ها
بخشنامه جدید بانک مرکزی از تسعیر ارز بانک‌ها
سود 13 هزار میلیارد تومانی «وبملت» تکرار می‌شود؟

اخبار پیرامون تسعیر ارز بانک‌ها اثر قابل توجه را بر سهام این گروه به خصوص سهام بانک ملت داشته است.

گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با مدیرعامل سابق بانک صادرات در خصوص وضعیت بانک ها پس از پرداخت بدهی دولت از محل تسعیر ارز به آنها

گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با مدیرعامل سابق بانک صادرات در خصوص وضعیت بانک ها پس از پرداخت بدهی دولت از محل تسعیر ارز به آنها

قالب خبری