1. نوشته هایی با برچسب تولیدکنندگان سیمان
چشم سیمانی ها هنوز به مرزهای عراق است

یک کارشناس صنعت سیمان گفت: قرار بود مشکلات این صنعت بررسی و راهکارهایی برای حل آن ارائه شود، ولی تاکنون اتفاقی در این زمینه نیفتاده است.

قالب خبری