1. نوشته هایی با برچسب جذب سپرده ارزی
آغاز رقابت بانکها برای جذب سپرده ارزی | بانک مرکزی:نرخ‌ها رقابتی است

با اعلام تک نرخی کردن ارز از سوی دولت اکنون بازار رقابت برای جذب سپرده های ارزی در بانک ها داغ است اگرچه بانک مرکزی می گوید که این نرخ ها باید در چارچوب های مشخصی به مشتری ارائه شود.

قالب خبری