1. نوشته هایی با برچسب حساب سرپرست خانواده‌ها
سود سهام عدالت مستقیما به حساب هر یک از مشمولان واریز می‌شود

سود سهام عدالت بدون هیچ واسطه و مستقیم از طریق شماره شبای بانکی اعلام شده توسط افراد، به حساب آنها واریز خواهد شد.

قالب خبری