1. نوشته هایی با برچسب حمد مقدم مدیر عامل گروه صنایع کاغذ پارس
توضیحات کوتاه مدیر عامل چکاپا در خصوص وضعیت سودآوری

مدیر عامل گروه صنایع کاغذ پارس به اطلاع سهامداران و فعالان بازار سرمایه رساند که اتفاق با اهمیت اثرگذاری بر روند سودآوری شرکت رخ نداده و همچنان سود برآوردی ۳۲۹ ریالی برای سال مالی ۹۶ بدون تغییر باقی مانده است.

قالب خبری