1. نوشته هایی با برچسب خدیزل
گزارش مجمع عمومی عادی سال مالی ۹۵  خدیزل

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بهمن دیزل برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ در محل پژوهشگاه صنعت نفت برگزار گردید و با تقسیم سود ۶۰ تومانی به کار خود خاتمه داد.

چرا موتور دیزلی بهمن پرشتاب نبود؟

چرا موتور دیزلی بهمن پرشتاب نبود؟

مدیران خدیزل رشد سهم را تا چه قیمتی پیش بینی می کنند؟

مدیران خدیزل رشد سهم را تا چه قیمتی پیش بینی می کنند؟

عرضه اولیه «خدیزل»+شرایط عرضه

عرضه اولیه «خدیزل»+شرایط عرضه

قالب خبری