1. نوشته هایی با برچسب خریخت
گزارش مجمع عمومی عادی سالانه خریخت

برنامه افزایش نرخ در دستور کار است افزایش سرمایه از محل تجددید ارزیابی دارایی ها، شاید وقتی دیگر! شرکت صنایع ریخته گری در مجمع امروز خود به دلیل زیان سودی تقسیم نکرد 

نگاهی بر عملکرد ۶ ماهه گروه دارویی سبحان

“دسبحا ” در دوره ۶ ماهه منتهی به پایان شهریور امسال به ازای هر سهم یک ریال زیان محقق کرد.

قالب خبری