1. نوشته هایی با برچسب خودروی پسابرجامی
نخستین خودروی پسابرجامی سایپا شهریور وارد بازار می شود

تولید نخستین خودروی پسابرجامی سایپا با سطح داخلی سازی ۲۰ درصدی آن، در سایت کاشان آغاز شده است و شهریور ماه این خودروها به بازار عرضه می شود

قالب خبری