1. نوشته هایی با برچسب داروسازی کوثر،دکوثر
افت ۲۲ درصدی درآمد «دکوثر» در دی ماه

شرکت داروسازی کوثر با افت ۲۲ درصدی نسبت به ماه گذشته، در دی ماه درآمد ۲۰ میلیارد تومانی را به ثبت رسانده است.

قالب خبری