1. نوشته هایی با برچسب دلایل رشد شاخص
شاخص چگونه از مرز ۲۰۰ هزار گذشت؟

یک مدرس دانشگاه در گفت و گو با رادیو اقتصاد، دلایل رشد شاخص را تشریح کرد و گفت: از آنجا که بازار سرمایه ایران کامودیتی محور است، افزایش قیمت ارز و سودآوری شرکت های بورسی، خود را در قیمت سهام منعکس کرده است.

قالب خبری