1. نوشته هایی با برچسب رشد منفی مسکن
دلایل اصلی رشد منفی و رکود بازار مسکن

داریوش قنبری، نماینده سابق مجلس شواری اسلامی با اشاره به دلایل رشد منفی مسکن در سال ۹۵ به جهان اقتصاد گفت: چند سالی است که بخش مسکن راکد است و دلیل این رکود سیاست های غلط دولت نهم و دهم است.

قالب خبری