1. نوشته هایی با برچسب روند مثبت بورس
روند مثبت بورس تا پایان سال | اکنون زمان خرید پلکانی است

دورنمای بازار سرمایه ایران برای ۶ ماهه دوم سال ۹۹ را می توان با محوریت گسیل نقدینگی سرشار به این بازار، اراده حاکمیت در صیانت از بازار سهام و احتمال ادامه روند افزایشی نرخ ارز، مثبت ارزیابی کرد.

پیش بینی یک کارشناس از زمان آغاز روند مثبت بورس

پیش بینی یک کارشناس از زمان آغاز روند مثبت بورس

قالب خبری