1. نوشته هایی با برچسب رکوردشکنی شاخص بورس
شاخص بورس ۹۶۳۰۰۰ واحدی شد

در ادامه رکوردشکنی پیاپی بورس که تحت تاثیر ورود سنگین و مستمر پول تازه شکل گرفته روز جاری شاخص کل معاملات بورس اوراق بهادار تهران به ۹۶۳ هزار و ۹۷۸ واحد دست پیدا کرد.

رکورد شکنی جدید بورس اوراق بهادار تهران
رشد 3هزار و 858 واحدی شاخص کل

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروزشنبه با افزایش ۳ هزا رو ۸۵۸ واحدی به رکورد ۲۶۹ هزار و ۹۸۶ واحدی رسید.

قالب خبری