1. نوشته هایی با برچسب رییس سازمان بورس و اوراق بهادار
معافیت مالیاتی از محل سود تقسیم نشده عملیاتی شد

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: با همکاری سران سه‌قوه در سال گذشته معافیت مالیاتی از محل سود تقسیم نشده، محقق شد.

تقویت ارتباط بازار پول و سرمایه با طرح بانکداری

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در طرح بانکداری بین بازار پول و بازار سرمایه مرزبندی مشخصی شکل گرفته است و ارتباط این بازارها تقویت می‌شود.

پاسخ به هفت دغدغه بورسی‌ از زبان رئیس سازمان بورس

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بر اهمیت راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی تاکید کرد و وجود اطلاعات مالی شفاف را یکی از الزامات اساسی کارآیی بازار سرمایه دانست و گفت با متخلفان در این بازار برخورد خواهد شد.

سامانه بازار مجازی معاملات مشتقه رونمایی شد

سامانه بازار مجازی معاملات مشتقه رونمایی شد

اوراق سلف استاندارد، راه هموار تامین مالی بنگاه های تولیدی

اوراق سلف استاندارد، راه هموار تامین مالی بنگاه های تولیدی

کسب سود با حضور در بازار شرکت های کوچک و متوسط

کسب سود با حضور در بازار شرکت های کوچک و متوسط

قالب خبری