1. نوشته هایی با برچسب زبرجام
تامین مالی پروژه های نفتی از بازار سرمایه پس ازخروج آمریکاازبرجام

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از اعلام آمادگی بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه های نفتی با همکاری وزارت نفت پس از خروج شرکت های نفتی از بازار نفت ایران خبر داد.

قالب خبری