1. نوشته هایی با برچسب زگلدشت
عدم پوشش بهای تمام شده علی‌رغم افزایش قیمت شیر خام
مدیر مالی شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد مطرح کرد:

قیمت تمام شده شیر برای دامدارن هم اکنون از ۱۴۴۰ تومان بیشتر است و اگر این افزایش قیمت عملیاتی هم شود، بهای تمام شده را پوشش نمی دهد.

برنامه واردات خوراک دام در دستور کار قرار دارد
مدیر مالی شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان مطرح کرد:

با کاهش تعرفه واردات گوشت گوساله از ۲۶ به ۱۲ درصد ، برخی نسبت به درآمد صنعت دامداری ، نگرانی هایی مطرح کردند .

امید زگلدشت به گوساله های خود|شایعه ای که نیامده تکذیب شد

امید زگلدشت به گوساله های خود|شایعه ای که نیامده تکذیب شد

گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با مدیرمالی زگلدشت درباره وضعیت فروش این شرکت

گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با مدیرمالی زگلدشت درباره وضعیت فروش این شرکت

گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با عضو هیات مدیره زگلدشت درخصوص گزارش ۶ ماهه

گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با عضو هیات مدیره زگلدشت درخصوص گزارش ۶ ماهه

قالب خبری