1. نوشته هایی با برچسب زگلدشت
امید زگلدشت به گوساله های خود|شایعه ای که نیامده تکذیب شد

امید زگلدشت به گوساله های خود|شایعه ای که نیامده تکذیب شد

گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با مدیرمالی زگلدشت درباره وضعیت فروش این شرکت

گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با مدیرمالی زگلدشت درباره وضعیت فروش این شرکت

گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با عضو هیات مدیره زگلدشت درخصوص گزارش ۶ ماهه

گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با عضو هیات مدیره زگلدشت درخصوص گزارش ۶ ماهه

قالب خبری
از همین حالا در جریان پیش بینی بزرگان بازار باشید