1. نوشته هایی با برچسب سخوز
گزارش مجمع عمومی عادی سالانه سخوز

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان خوزستان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۶ در تاریخ ۶/۳/۹۷ با حضور ۸۲ درصد از سهامداران برگزار شد.

سخوز به زودی افزایش سرمایه می دهد

شرکت سیمان خوزستان قصد دارد در ۲تا۳ماه آینده سرمایه خود را افزایش دهد.

افزایش ۵۴ درصدی عملکرد سال ۹۶ سخوز

شرکت سیمان خوزستان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۶ مبلغ ۴۲۱ ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد

گزارش مجمع عمومی سال مالی ۱۳۹۵ سیمان خوزستان
تقسیم سود 30 تومانی در مجمع سخوز

گزارش برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سخوز

قالب خبری