1. نوشته هایی با برچسب سنگ آهک
ظرفیت صنعت سیمان کشور به ۸۲ میلیون تن رسید

امروز ظرفیت سیمان کشور به رقم ۸۲ میلیون تن رسید که از این رقم اکنون ۶۰ درصد فعال است، درحالی که حجم مجوزهای این بخش بیش از ۱۰۰ میلیون تن اعلام شد.

قالب خبری