1. نوشته هایی با برچسب سهامداران نوری
سوددهی بیشتر در انتظار ‌سهامداران “نوری”
مدیرعامل پتروشیمی نوری خبر داد؛

در گزارش‌های شش ماهه حسابرسی شده پتروشیمی نوری در کدال، وضعیت سوددهی خوبی داشتیم و ۶۱۶ تومان ‌برای هر سهم در شش ماهه اول پیش‌بینی کردیم که موجب رشد سهام نوری در بورس شده است.‌

قالب خبری