1. نوشته هایی با برچسب سهام شرکت حفاری شمال
۲بلوک غیر مدیریتی حفاری شمال و صندوق بازنشستگی عرضه می‌شوند

امروز دوشنبه در بازار اول بورس تهران دو بلوک غیرمدیریتی سهام شرکت حفاری شمال و سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری از سوی بانک رفاه کارگران عرضه می شوند.

قالب خبری