1. نوشته هایی با برچسب سوداگران مسکن
احتیاط همچنان در دستور کار سوداگران مسکن

تحلیل جدول رشد قیمت مسکن در سال جاری نشان می‌دهد که جز در فروردین ماه که شاهد کاهش ۳٫۶ درصدی قیمت‌ها بودیم از اردیبهشت ماه تاکنون قیمت‌ها روند صعودی داشته است و در آذرماه با بیشترین افزایش قیمت مسکن نسبت به  ماه‌های مشابه سال گذشته (۱۵درصد) مواجه بودیم.

قالب خبری