1. نوشته هایی با برچسب سود خالص مداران
مداران همواره در مدار سودآوری قرار دارد

شرکت داده پردازی ایران در سال مالی ۹۷ مبلغ ۱۶۵ میلیارد تومان درآمد ساخته است که از این میزان درآمد مبلغ ۴۰۰ ریال سود خالص به ازای هر سهم شناسایی کرده است.

قالب خبری