1. نوشته هایی با برچسب سود هر سهم وخارزم
سود هر سهم “وخارزم” ۳۱۱ درصد افزایش داشت

سرمایه‌گذاری خوارزمی در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود ۴۵۶ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، از افزایش ۳۱۱ درصدی در هر سهم حکایت دارد.

قالب خبری